Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2015 roku

02.02.2017
Aktywa trwałe netto osiągnęły wartość 13 770,8 mln zł (o 5,2% więcej niż na koniec roku 2014).
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2016

01.02.2017
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016

01.02.2017
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.
Czytaj dalej

Publikacja Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2011-2015

31.01.2017
Liczba i struktura nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej według stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania oraz trudności napotykanych przez przedsiębiorców. Ponadto, informacje na temat czynników wpływających na skalę prowadzonej działalności gospodarczej, a także podstawowe dane o wynikach ekonomicznych osiąganych przez przedsiębiorstwa w ciągu pierwszych 5 lat ich funkcjonowania na rynku.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r.

31.01.2017
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w 2016 roku - Szacunek wstępny

31.01.2017
Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. był realnie wyższy o 2,8% w porównaniu z 2015 r., wobec 3,9% w 2015 (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy

31.01.2017
Przedstawiamy Państwu opracowanie jednego z tematów, który był dyskutowany na konferencji Rządowej Rady Ludnościowej pt. "Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski".
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Regionalne zróżnicowanie jakości życia w Polsce

31.01.2017
Prezentowane dane pochodzą z II edycji Badania Spójności Społecznej, zrealizowanego w 2015 r. Na zadawane wówczas przez ankieterów GUS pytania odpowiedziało około 14 tys. respondentów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w grudniu 2016 roku

30.01.2017
Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2016 r. liczyło 11107,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,9%.
Czytaj dalej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    81
Do góry

Newsletter