Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2013 r.

04.08.2014
Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. utrzymała się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim i wyniosła 3655 km, z czego 2417 km stanowiły uregulowane rzeki żeglowne, 644 km – skanalizowane odcinki rzek, 336 km – kanały, 259 km – jeziora żeglowne.
Czytaj dalej

Publikacja Trwanie życia w 2013 r.

04.08.2014
Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.Publikacja dostępna jest w formacie pdf. Dodatkowo tablice podstawowe w formacie xls.
Czytaj dalej

Publikacja Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2009-2012

01.08.2014
Rachunki narodowe wg ESA 1995. Za pomocą mierników makroekonomicznych systemu rachunków narodowych pokazane wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce w latach 2009-2012. Syntetyczny bilans tworzenia i wykorzystywania PKB w kraju ogółem.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja wyrobów przemysłowych w 2013 r.

31.07.2014
Ilość produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych klasyfikowanych zgodnie z PKWiU/PRODPOL, realizowanej przez tzw. jednostki duże i średnie, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej (wyrobów gotowych i półfabrykatów ogółem, tj. przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego). Produkcja sprzedana działów, grup i klas wyrobów wg PKWiU.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki produkcji roślinnej w 2013 r.

31.07.2014
Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2014 r.

31.07.2014
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Miasta w liczbach 2012

31.07.2014
Dane statystyczne charakteryzujące polskie miasta w wielu dziedzinach, m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, infrastruktury społecznej i komunalnej, edukacji i wychowania, pomocy społecznej, kultury i turystyki. Możliwie najszersza prezentacja zagadnień priorytetowych dla prezentowanego okresu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.

30.07.2014
Informacja zawiera wyniki wstępnego szacunku plonów i zbiorów zbóż, rzepaku i rzepiku, warzyw gruntowych i owoców a także I pokosu traw łąkowych oraz oceny stanu plantacji ziemniaków i buraków cukrowych, opracowane na podstawie ekspertyz przeprowadzonych na początku lipca.
Czytaj dalej

Publikacja Turystyka w 2013 r.

30.07.2014
Turystyka krajowa - rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce – wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej. Porównania międzynarodowe na podstawie danych Eurostat. Wyposażenie obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w zaplecze konferencyjne oraz urządzenia sportowo-rekreacyjne. Ruch graniczny – ruch osobowy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (m.in. przyjazdy cudzoziemców i wyjazdy obywateli polskich). Informacje o ruchu granicznym środków transportu. Wybrane informacje dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Czytaj dalej

Publikacja Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności - NSP 2011

30.07.2014
Analiza poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych (płeć, grupy wieku) i społecznych (poziom wykształcenia). Struktura demograficzno-społeczna pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Charakterystyka pracujących według statusu zatrudnienia, grup zawodowych i rodzaju działalności zakładu pracy. Natężenie bezrobocia i bezrobocie długotrwałe. Gospodarstwa domowe według statusu członków gospodarstwa na rynku pracy.
Czytaj dalej
1    547  548  549  550  551  552  553  554  555    580
Do góry

Newsletter