Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Życie kobiet i mężczyzn w Europie - Portret statystyczny

11.10.2017
Przygotowana przez Eurostat, we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw UE i EFTA, nowa cyfrowa publikacja będzie zawierała krótkie teksty wzbogacone interaktywnymi wizualizacjami danych i infografikami. Publikacja będzie dostępna od 18-10-2017 r. w większości języków urzędowych państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

10.10.2017
Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku (aneks)

10.10.2017
Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2016 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 175,5 mln zł, w porównaniu z 2015 r. ujemne saldo przepływów poprawiło się o 87,2 mln zł. Na poprawę tego salda w porównaniu z poprzedzającym rokiem wpłynęło głównie zmniejszenie wartości ujemnego salda przepływów pieniężnych z działalności finansowej.
Czytaj dalej

Publikacja Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

09.10.2017
Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2017

05.10.2017
Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku

03.10.2017
W 2016 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2004,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 5,2% w skali roku oraz o 16,8% w stosunku do roku 2010.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 rok

29.09.2017
Narodowy Rachunek Zdrowia za 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2017 roku

29.09.2017
W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br. kształtowały się niekorzystnie biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych oraz opłacalności produkcji rolniczej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

29.09.2017
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku we wrześniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,2% (wskaźnik cen 102,2).
Czytaj dalej
1    340  341  342  343  344  345  346  347  348    579
Do góry

Newsletter