Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce w 2015 r.

12.10.2017
Notatka informacyjna opracowana została na podstawie wyników badania GUS SU-2 „Sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach za rok 2015”, które przeprowadzone zostało w kwietniu 2016 r. Badanie jest europejskim badaniem statystycznym realizowanym cyklicznie co 5 lat. Podmiotem badania były przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób, prowadzące podstawową działalność zaliczaną do 20 wytypowanych grup sekcji według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007). Badanie zrealizowano na losowo dobranej próbie, która wyniosła 20000 jednostek, następnie wyniki uogólniono na całą populację. Analiza wstępnych wyników badania pozwoliła na określenie stopnia zaangażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w 2015 r. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz klasy wielkości przedsiębiorstwa.
Czytaj dalej

Życie kobiet i mężczyzn w Europie - Portret statystyczny

11.10.2017
Przygotowana przez Eurostat, we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw UE i EFTA, nowa cyfrowa publikacja będzie zawierała krótkie teksty wzbogacone interaktywnymi wizualizacjami danych i infografikami. Publikacja będzie dostępna od 18-10-2017 r. w większości języków urzędowych państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

10.10.2017
Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku (aneks)

10.10.2017
Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2016 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 175,5 mln zł, w porównaniu z 2015 r. ujemne saldo przepływów poprawiło się o 87,2 mln zł. Na poprawę tego salda w porównaniu z poprzedzającym rokiem wpłynęło głównie zmniejszenie wartości ujemnego salda przepływów pieniężnych z działalności finansowej.
Czytaj dalej

Publikacja Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

09.10.2017
Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2017

05.10.2017
Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku

03.10.2017
W 2016 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2004,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 5,2% w skali roku oraz o 16,8% w stosunku do roku 2010.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 rok

29.09.2017
Narodowy Rachunek Zdrowia za 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2017 roku

29.09.2017
W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br. kształtowały się niekorzystnie biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych oraz opłacalności produkcji rolniczej.
Czytaj dalej
1    340  341  342  343  344  345  346  347  348    580
Do góry

Newsletter