Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Popyt na pracę w I kwartale 2014 roku

26.06.2014
Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu I kwartału 2014 roku wyniosła 11138,6 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (71,2%).
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2014 r.

26.06.2014
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw nie finansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2014 roku

26.06.2014
W maju 2014 r. w porównaniu do kwietnia 2014 r. i maja 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku

25.06.2014
W końcu 2013 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 639 funduszy inwestycyjnych (o 51 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o siedem do 58, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 52 (57 przed rokiem). Wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ich liczba zwiększyła się z 466 do 529.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 1 kwartale 2014 roku

25.06.2014
W dniu 31 marca 2014 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów ubezpieczeń (przed rokiem pięćdziesiąt dziewięć); działalność w ubezpieczeniach na życie (dział I) prowadziło dwadzieścia siedem towarzystw, a pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe (dział II) obsługiwało trzydzieści jeden firm, w tym jeden zakład reasekuracji.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r.

24.06.2014
Faktoring to coraz lepiej znane źródło finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw (faktorantów), korzystających z usług faktoringowych. W porównaniu z 2012 r. liczba klientów wzrosła o 12,2%. Z usług faktoringowych skorzystało 8 472 klientów, w tym 32,0% prowadziło działalność w zakresie przemysłu, 31,0% handlu, 9,4% usług, 8,1% transportu, 7,6 % budownictwa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przewozy ładunków i pasażerów w 2013 r.

23.06.2014
W 2013 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1848,3 mln ton ładunków, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. Wykonana praca przewozowa wyniosła 347,9 mld tonokilometrów i była większa o 6,8% niż w 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2014 r.

23.06.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest korzystnie, podobnie jak w maju i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny i prognozy portfela zamówień oraz przewidywania dotyczące produkcji są optymistyczne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w maju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Czerwiec 2014 r.

23.06.2014
W czerwcu 2014 r. nastroje konsumenckie, ocenianie na podstawie wskaźników syntetycznych, poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zarówno bieżący, jak i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnęły wartość najwyższą od lipca 2010 r.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna - NSP 2011

23.06.2014
Informacje o stanie i strukturze gospodarstw domowych - wg definicji mieszkaniowej oraz ekonomicznej - wg ich wielkości z wyróżnieniem gospodarstw rodzinnych i nierodzinnych.
Czytaj dalej
1    751  752  753  754  755  756  757  758  759    778
Do góry

Newsletter