Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Poland Quarterly Statistics No. 4/2013

15.04.2014
Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2013

11.04.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkoś ci dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-II 2014 r.

09.04.2014
W okresie styczeń - luty br. eksport w cenach bieżących wyniósł 105527,4 mln zł, a import 105400,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 4,9%, a import o 3,3%. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 126,5 mln zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 1460,8 mln zł).
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2013 r.

07.04.2014
Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ wg różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013

04.04.2014
Główny Urząd Statystyczny prezentuje w tablicy poniżej ostateczny szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za 2012 rok i zrewidowany na tej podstawie szacunek PKB za 2013 rok.
Czytaj dalej

Tablica Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego. Stan w dniu 30.XI.2013 r.

03.04.2014
Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku

01.04.2014
W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów ubezpieczeń (przed rokiem pięćdziesiąt dziewięć); działalność w ubezpieczeniach na życie (dział I) prowadziło dwadzieścia siedem towarzystw, a pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe (dział II) obsługiwało trzydzieści jeden firm, w tym jeden zakład reasekuracji.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2013 r.

28.03.2014
Ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2013 r. w stosunku do czterech kwartałów 2012 r. wyniósł 98,5 (spadek cen o 1,5 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski, podmioty gospodarki narodowej w 2013 r.

28.03.2014
W końcu 2013 r. w gminach należących do strefy przygranicznej przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w rejestrze REGON wpisanych było 322,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 7,9% ogółu podmiotów w kraju.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Luty 2014 r.

28.03.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
1    749  750  751  752  753  754  755  756  757    764
Do góry

Newsletter