Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski - NSP 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 10.12.2015

Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, zawierającym analizę wyników spisu w zakresie czterech wymiarów społeczno-kulturowych chrakteryzujących mieszkańców Polski, tzn.: przynależności narodowo-etnicznej, języka kontaktów domowych i języka ojczystego oraz wyznania religijnego.

W wymiarze etnicznym przedstawiono w różnych ujęciach strukturę narodowo-etniczną ludności Polski, w tym poprzez opisy i analizę układów jednorodnych oraz złożonych (wielorakich) identyfikacji narodowościowych. Na tle wyników poprzedniego spisu zarysowane zostały podstawowe kierunki zmian stanów społeczności mniejszościowych, w kontekście ich przestrzennej alokacji na terytorium kraju, podstawowych charakterystyk demograficznych oraz w relacji do rodzaju posiadanego obywatelstwa i kraju miejsca urodzenia.

W odniesieniu do języka omówiono zakres przypisywania językowi polskiemu i językom niepolskim roli języka używanego w kontaktach rodzinnych oraz statusu języka ojczystego (pierwszego), z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego, a także zmian, jakie zaszły w tej dziedzinie od ostatniego badania spisowego. Przedstawiono również analizę wzajemnych relacji obydwu funkcji języka, tj. jako języka domowego i ojczystego, oraz relację języka – w każdej tych dwóch funkcji – z identyfikacją etniczną, ze szczególnym uwzględnieniem w tym kontekście pozycji języków narodowych dla poszczególnych społeczności narodowo-etnicznych.

W zakresie wyznania publikacja obejmuje opisy struktury wyznaniowej ludności Polski, zarówno w ujęciu organizacyjnym, wyróżniającym indywidualnie instytucjonalne podmioty wyznaniowe (kościoły, związki wyznaniowe i wspólnoty), jak i w układzie szerszym, obejmującym całościowo religie, nurty religijne oraz grupy wyznań. W opracowaniu przedstawiono również analizę związków między wyznaniem i przynależnością narodowo-etniczną.

 

Tablice w formacie MS Excel znajdują się w pliku zip

Do góry

Newsletter