Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce we wrześniu 2015 r.

23.10.2015
W końcu września 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1539,4 tys. osób (w tym 817,1 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju - I-III kwartał 2015 r.

23.10.2015
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2015 r.

22.10.2015
W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w analogicznym okresie ostatnich czterech lat.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Październik 2015 r.

22.10.2015
W październiku 2015 r. bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2015

22.10.2015
Handel zagraniczny w 2014 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR. Obroty towarowe prezentowane są wg CN, SITC, BEC oraz PKWiU. Dane o międzynarodowej wymianie usług w podziale na rodzaje usług i kraje partnerskie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

21.10.2015
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 264,0 mld zł (wzrost o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W I półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 5,9 mld zł (o 2,6 mld zł więcej).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

20.10.2015
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 metr sześcienny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 r.

20.10.2015
Badaniem objętych zostało 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną na koniec 2014 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w ciągu roku wyniosła 4 760 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 12 317 mln zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych we wrześniu 2015 r.

20.10.2015
Na rynku rolnym we wrześniu, w porównaniu z sierpniem 2015 r., wzrosły ceny większości produktów w skupie i na targowiskach, za wyjątkiem ziemniaków i żywca wołowego; oraz drobiu w skupie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

20.10.2015
W 2015 r. 77,9% gospodarstw domowych miało w domu przynajmniej jeden komputer. Dostęp do Internetu w 2015 r. posiadało 75,8% gospodarstw domowych, w tym 71,0% – szerokopasmowy. Dostęp do Internetu posiadało 92,7% przedsiębiorstw; najczęściej korzystały one z łączy szerokopasmowych (91,9%).
Czytaj dalej
1    659  660  661  662  663  664  665  666  667    768
Do góry

Newsletter