Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 8/2015

23.09.2015
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych VIII 2015 r.

23.09.2015
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2015 r.

23.09.2015
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w sierpniu 2015 r.

23.09.2015
W końcu sierpnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1563,5 tys. osób (w tym 833,0 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku. Podobnie obniżeniu uległa stopa bezrobocia: bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu sierpnia 2015 r. stanowili 10,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w lipcu 2015 r. – 10,1%; w sierpniu 2014 r. – 11,7%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 97,9 tys. osób (przed miesiącem 92,3 tys.; przed rokiem 74,5 tys.).
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - lipiec 2015 r.

22.09.2015
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2015 r.

22.09.2015
We wrześniu dyrektorzy przedsiębiorstw z ponad połowy badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają we wrześniu koniunkturę mniej optymistycznie niż przed miesiącem, ale podobnie jak przed rokiem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2015 r.

22.09.2015
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2015 r. były mniej korzystne niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, na co wpłynął wyższy wzrost ich kosztów niż przychodów. Gorsze wyniki uzyskały zarówno zakłady ubezpieczeń na życie, jak i zakłady majątkowe.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Lipiec 2015 r.

21.09.2015
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Publikacja Łączność - wyniki działalności w 2014 r.

18.09.2015
Informacje o działalności poczty oraz telekomunikacji dotyczące placówek pocztowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, telefonicznych łączy głównych, abonentów telefonii ruchomej, radia i telewizji oraz telewizji kablowej, środków technicznych w zakresie poczty, sieci telefonii stacjonarnej, ruchomej, radiokomunikacji oraz przychodów i kosztów. Zatrudnienie i wynagrodzenia w łączności. Wybrane dane o łączności w krajach UE.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2015 r.

18.09.2015
W I półroczu 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 8,0 mld zł, o 8,2% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,6% i wyniosła 1573,6 mld zł.
Czytaj dalej
1    660  661  662  663  664  665  666  667  668    764
Do góry

Newsletter