Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec marca 2014 r.

25.04.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec marca 2014 r.
Czytaj dalej

Tablica Wybrane tablice dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania - NSP 2011

24.04.2014
Załączone tablice zawierają dane dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka kontaktów domowych i języka ojczystego oraz przynależności wyznaniowej ludności Polski, opracowane na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Publikacja Polska w Unii Europejskiej 2004-2014

24.04.2014
Wydanie jubileuszowe z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, zawierające szeroki zestaw informacji o Polsce na tle innych krajów należących do ugrupowania. Publikacja zawiera opis analityczny wzbogacony szerokim zestawem wykresów, map oraz przekrojowym zbiorem informacji (dla lat 2004, 2009 oraz ostatniego dostępnego) zaprezentowanego w formie rankingu.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 3/2014

24.04.2014
Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych III 2014 r.

24.04.2014
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2014 r.

24.04.2014
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw nie finansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w marcu 2014 r.

24.04.2014
W marcu 2014 r. w porównaniu do lutego 2014 r. i marca 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Natomiast więcej osób niż w lutym br. i marcu 2013 r. wyrejestrowano z urzędów racy. Według stanu na koniec marca 2014 r. – w urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż w lutym 2014 r. i marcu 2013 roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2014 r.

23.04.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu oceniany jest korzystnie, lepiej niż w marcu i analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Wzrasta bieżący portfel zamówień, pozytywne oceny produkcji są lepsze od formułowanych w marcu. Utrzymują się optymistyczne prognozy w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem, a jej prognozy wskazują na możliwość poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - luty 2014 r.

22.04.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Luty 2014 r.

22.04.2014
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
1    635  636  637  638  639  640  641  642  643    653
Do góry

Newsletter