Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 9 września 2017 r. zmarła dr Halina Dmochowska, w latach 2002-2016 Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego, od 1 kwietnia do 7 czerwca 2016 roku pełniąca obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pracę w Głównym Urzędzie Statystycznym rozpoczęła w 1990 r. Zajmowała się problematyką analiz społeczno-gospodarczych, nadzorując wiele obszarów statystyki publicznej, w tym w szczególności rachunki narodowe i statystykę regionalną. W swojej działalności zawodowej pełniła wiele dodatkowych funkcji - Redaktora Głównego Komitetu Redakcyjnego GUS, Przewodniczącej Rady Naukowej „Wiadomości Statystycznych”, uczestniczyła w pracach Zespołu Redakcyjnego „Historii Polski w liczbach”. Inicjowała najważniejsze zbiorcze publikacje i opracowania Urzędu, syntetyzujące wyniki badań GUS, współtworzyła wiele przedsięwzięć związanych z dostosowaniem polskiej statystyki do wymogów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, koordynowała współpracę z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w tym Eurostat, OECD, agendami ONZ.

Reprezentowała Główny Urząd Statystyczny w pracach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W uznaniu za Jej osiągnięcia została odznaczona Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Statystyki RP. 

Codzienna praca Pani Prezes, oparta na poszanowaniu drugiego człowieka oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, zasługuje na najwyższe uznanie. Będzie nam brakowało Jej celnych uwag i opinii.

 

Żegnamy wspaniałego Człowieka, oddaną Koleżankę, wybitnego eksperta statystyki gospodarczej, podejmującego z zaangażowaniem działania na rzecz rozwoju polskiej statystyki publicznej