Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Rodzinna piecza zastępcza w 2017 roku

16.05.2018
Na koniec 2017 r. w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało 37201 rodzin za-stępczych oraz 571 rodzinnych domów dziecka, które zapewniały opiekę 55761 dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. Wśród rodzin zastęp-czych rodziny spokrewnione stanowiły 64,3% ogólnej ich liczby, rodziny niezawodowe – 30,1% i rodziny zawodowe – 5,6%.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

15.05.2018
Wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez ZUS w ramach konta ubezpieczonego wyniósł 103,99 (wzrost o 3,99%).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 roku

15.05.2018
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 r. w stosunku do marca 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 roku

15.05.2018
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,6% oraz usług – o 0,3%). W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,6% (w tym usług – o 1,7% i towarów – o 1,5%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwszy kwartał 2018 roku

15.05.2018
Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 % w porównaniu z I kwartałem 2017 r.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON kwiecień 2018

14.05.2018
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2017

14.05.2018
Charakterystyka wielkości i struktury przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym podmiotów z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki produkcji roślinnej w 2017 roku

14.05.2018
Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2017 roku

14.05.2018
Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2017 r. wyniosła 1 982,1 mld zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2018 roku

14.05.2018
Obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 218,8 mld zł w eksporcie oraz 222,8 mld zł w imporcie.
Czytaj dalej
1    477  478  479  480  481  482  483  484  485    761
Do góry

Newsletter