Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Turystyka w 2017 roku

01.08.2018
Analityczny opis wzbogacony o tabelaryczne i graficzne ujęcie danych.
Czytaj dalej

Publikacja Efekty działalności budowlanej w 2017 roku

31.07.2018
Efekty rzeczowe budownictwa (budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba mieszkań, izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, rodzaj budynku, forma budownictwa, technologia wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy; budynki o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytkowania - liczba, kubatura i powierzchnia użytkowa), mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (liczba, powierzchnia użytkowa, liczba izb, formy budownictwa), liczba obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wydane pozwolenia i zezwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Mieszkania, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej

Publikacja Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

31.07.2018
Zeszyt metodologiczny poświęcony w całości Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz towarzyszącym mu tematycznym badaniom modułowym.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2018 roku

31.07.2018
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2017 roku

31.07.2018
Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Stan dróg wodnych wpływa na dynamikę przewozów ładunków w żegludze śródlądowej. Warunki nawigacyjne przekładają się bezpośrednio na podstawowe parametry konstrukcyjne taboru wykorzystywanego do przewozów w żegludze śródlądowej, w tym na stosunkowo małą ładowność barek, jak również na wielkość przewozów. W 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wykonanej pracy przewozowej; zmniejszyła się natomiast liczba ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową; spadek ten dotyczył głównie przewozów krajowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2018 roku

31.07.2018
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność służb ratowniczych w 2017 roku

31.07.2018
W 2017 r. w Polsce jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 519,9 tys. zdarzeń. Interwencje dotyczyły w 125,9 tys. przypadków pożarów, 354,7 tys. miejscowych zagrożeń, a w 39,3 tys. alarmów fałszywych.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku

30.07.2018
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych, realizowana przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej (wyroby gotowe i półfabrykaty ogółem przeznaczone na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego). Produkcja sprzedana wyrobów przemysłowych.
Czytaj dalej

Publikacja Atlas statystyczny województwa opolskiego

30.07.2018
Opracowanie uwzględnia aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe związane z celami polityki spójności, zorientowanej na zmniejszenie dysproporcji w układzie regionalnym i wyrównywanie szans rozwojowych.
Czytaj dalej
1    29  30  31  32  33  34  35  36  37    332
Do góry

Newsletter