Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2015

22.12.2015
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2014 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 roku

22.12.2015
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w 2014 r. i w latach poprzednich.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014

22.12.2015
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu, stosowanych w ramach programu Community Innovation Survey 2014 (CIS 2014). Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach 2012–2014. Dane dotyczące m.in. nakładów na działalność innowacyjną, źródeł informacji dla innowacji, celów działalności innowacyjnej oraz współpracy z innymi jednostkami w zakresie tej działalności, a także przeszkód utrudniających wprowadzenie innowacji. Prezentacja metodologii.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Życie religijne w Polsce

21.12.2015
Jaki stosunek do wiary religijnej mają ludzie w Polsce? Czy modlą się oraz uczestniczą w mszach i nabożeństwach? Czy odczuwają związek ze swoją parafią i wspólnotą religijną? Jaka część społeczeństwa deklaruje brak przynależności do jakiegokolwiek wyznania religijnego?
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2015 roku

21.12.2015
W III kwartale 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 76,7 mln, z tego 44,1 mln dotyczyło cudzoziemców (57,6% ogółem) oraz 32,5 mln Polaków (42,4%). Około 74,5% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,9% zewnętrznej granicy lądowej UE, 11,6% granicy powietrznej i 0,9% morskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2015 roku

21.12.2015
W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego i bieżącego roku) oceniają koniunkturę optymistycznie. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od września 2015 r. formułują coraz bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury, ale oceny z grudnia br. są mniej negatywne od zgłaszanych w analogicznym miesiącu poprzednich pięciu lat.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 3 kw 2015 roku

18.12.2015
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2015 r. były, podobnie jak w półroczu 2015 r., mniej korzystne niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Wpłynął na to wyższy wzrost ich kosztów niż przychodów. Gorsze wyniki uzyskały zarówno zakłady ubezpieczeń na życie, jak i zakłady majątkowe.
Czytaj dalej

Publikacja Zużycie paliw i nośników energii w 2014 r.

18.12.2015
Prezentacja danych dotyczących zużycia 7 wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
1    208  209  210  211  212  213  214  215  216    332
Do góry

Newsletter