Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Monitoring banków 2017

28.12.2018
Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na świecie. Prezentowane są głównie tendencje rozwojowe sektora bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz wskaźniki określające ich standing finansowy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2017 r.)

28.12.2018
Informacja sygnalna dotycząca wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2017 r. w zakresie: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum, „samozatrudnienia”, zawierania umów zlecenia lub o dzieło, emerytów i rencistów na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018

28.12.2018
Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2018 roku

27.12.2018
W III kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln, z tego 49,2 mln (57,2%) cudzoziemców (nierezydentów) i 36,8 mln (42,8%) Polaków (rezydentów). W III kwartale 2018 r. ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy w porównaniu z III kwartałem 2017 r. o 4,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.

27.12.2018
W 2017 r. 81,1 tys. spośród 92,7 tys. aktywnych organizacji non-profit współpracowało z innymi podmiotami, o 1,1 p. proc. mniej niż w 2015 r. Organizacje te najczęściej współpracowały z instytucjami publicznymi (80,4%). Wśród współpracujących organizacji 87,0% deklarowało brak barier w prowadzonej współpracy, o 1,0 p. proc. mniej niż w 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rachunki ekonomiczne środowiska

27.12.2018
Rachunki ekonomiczne środowiska są rachunkami satelitarnymi w stosunku do rachunków narodowych co sprawia, że dostarczają w pełni spójnych danych z rachunkami narodowymi.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Październik 2018 r.

21.12.2018
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2018 roku

21.12.2018
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie br. była wyższa niż przed rokiem o 6,9% (wobec wzrostu o 8,8% w listopadzie ub. roku). W porównaniu z październikiem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,8%.
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    332
Do góry

Newsletter