Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Październik 2015 r. (opracowanie eksperymentalne)

02.11.2015
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w październiku 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku obniżyły się o 0,8%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją sierpień 2015 r.

02.11.2015
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2015

30.10.2015
Najobszerniejsza publikacja GUS z zakresu porównań międzynarodowych. Prezentuje informacje o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i wybranych ważniejszych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie.
Czytaj dalej

Tablica Zaktualizowane dane dotyczące produktu krajowego brutto wg województw za lata 2011-2013

30.10.2015
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanych danych dotyczących produktu krajowego brutto w przekroju województw za lata 2011-2013
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011-2013 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)

30.10.2015
Ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011–2013 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011–2013 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2015 r.

30.10.2015
W ocenie rolników zmiany koniunktury jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca czerwcowa koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych nadal kształtowała się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne).
Czytaj dalej

Publikacja Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2015 (Folder)

30.10.2015
Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej

Publikacja Obrót nieruchomościami w 2014 r

30.10.2015
Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r.

30.10.2015
Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Koszty utrzymania zasobów lokalowych, stawki opłat za lokale mieszkalne z uwzględnieniem usług komunalnych wg form własności tj.: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego i wspólnot mieszkaniowych. Grunty gminne pod budownictwo mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2014 r. przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych. Lokale socjalne i sposób ich pozyskiwania.
Czytaj dalej

Publikacja Infrastruktura komunalna w 2014 r.

30.10.2015
Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wg lokalizacji urządzeń lub miejsca świadczenia usług komunalnych. Struktura własnościowa w infrastrukturze komunalnej. Liczba ludności korzystająca z wodociągów, kanalizacji i gazu z sieci. Wskaźnik zużycia na 1 mieszkańca wody, gazu, energii elektrycznej.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    115
Do góry

Newsletter