Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.

09.11.2015
Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2014/2015 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
Czytaj dalej

Tablica Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 r.

09.11.2015
Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz różnorodnych usług internetowych lub systemów informatycznych).
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka materiałowa w 2014 r.

09.11.2015
Gospodarka materiałowa jest to obszar działalności gospodarczej obejmujący całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zaopatrzenia i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).
Czytaj dalej

Podsumowanie ankiety dotyczącej przyszłości SNA ESA

05.11.2015
Europejscy statystycy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, wprowadzili nowy Europejski System Rachunków Narodowych (ESA2010) oparty o światowy System Rachunków Narodowych (SNA2008). Podczas, gdy uwaga statystyków wciąż skoncentrowana jest na pełnej implementacji nowych standardów, pojawiają się sygnały dotyczące chęci podjęcia w niedługim czasie ogólnoświatowej dyskusji na temat kwestii priorytetowych, które należy uwzględnić w kolejnej wersji standardów, których opracowanie przewidziane jest na połowę lat dwudziestych XXI wieku.
Czytaj dalej

Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2014 r.

05.11.2015
Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2013 i 2014

05.11.2015
Syntetyczny bilans energii, bilanse przemian energii oraz bilanse poszczególnych nośników. Zużycie bezpośrednie energii w gospodarstwach domowych i u pozostałych odbiorców. Zużycie energii na wybrane wyroby i kierunki użytkowania. Ceny zakupu wybranych nośników energii. Informacje publikowane w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (TJ) w cenach zbytu wg wybranych nośników energii.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją wrzesień 2015 r.

03.11.2015
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej

Młodzi Europejczycy - nowy widżet Eurostatu

03.11.2015
Za pomocą tej aplikacji można porównać się z młodymi ludźmi w tej samej grupie wiekowej w różnych krajach UE lub dowiedzieć się więcej o życiu rodzinnym, pracy, nauce, korzystaniu z internetu i spędzaniu czasu wolnego przez Europejczyków w wieku 16-29 lat.
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    115
Do góry

Newsletter