Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2012 r.

23.12.2013
Charakterystyka korzystających z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej. Rodzaje problemów, które spowodowały wystąpienie o pomoc, formy kierowanej pomocy, a także uwarunkowania pomocy społecznej w poszczególnych regionach kraju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 r.

19.12.2013
Zbiory zbóż ogółem szacuje się na ok. 28,4 mln t, tj. o blisko 0,2 mln t (o 0,6%) mniej od uzyskanych w 2012 r., a w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 - więcej o ok. 1,6 mln t (o 6,2%).
Czytaj dalej

Publikacja Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2013 (folder)

31.10.2013
Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej

Publikacja Kształcenie dorosłych 2011

17.05.2013
Osoby w wieku 18-69 lat uczestniczące w edukacji formalnej, pozaformalnej oraz nieformalnej w powiązaniu z cechami demograficzno-społecznymi oraz statusem na rynku pracy (dla osób pracujących dodatkowo cechy charakteryzujące główne miejsca pracy).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2011 roku

30.04.2013
Posiadanie za granicą udziałów, oddziałów lub zakładów w badaniu za 2011 rok potwierdziło 1501 podmiotów (w 2010 roku – 1443 podmioty), z tego 971 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w 2010 roku – 926), 453 – spółki akcyjne (w 2010 roku – 438), 25 – spółki jawne (podobnie jak rok wcześniej), 15 – spółki komandytowe (w 2010 roku – 17) oraz 37 (podobnie jak rok wcześniej) podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2013 r.

14.03.2013
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2013 r. w stosunku do grudnia 2012 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2012

01.02.2013
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2011 r.

04.12.2012
Podstawowym źródłem danych dla badania „Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych” były zbiory danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej i Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych.
Czytaj dalej

Link Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 r.

25.07.2012
Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, z uwzględnieniem małego ruchu granicznego. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, cel pobytu za granicą , częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
1    106  107  108  109  110  111  112  113  114    114
Do góry

Newsletter