Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w sierpniu 2023 r.

31.01.2024
Na ostatni dzień sierpnia 2023 r. w gospodarce narodowej było 15102,2 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej

Publikacja Praca nierejestrowana w Polsce w 2022 roku

31.01.2024
Podstawowe informacje dotyczące zjawiska pracy nierejestrowanej zarówno ze strony osób deklarujących pracę w szarej strefie, jak i pracodawców oraz gospodarstw domowych, korzystających z pracy nierejestrowanej. Pracujący w szarej strefie w powiązaniu z cechami demograficznymi oraz społeczno-ekonomicznymi (płeć, wiek, wykształcenie), rodzajem wykonywanej pracy, długością trwania pracy, przyczynami jej podejmowania
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Uczenie się osób dorosłych w 2022 roku

31.01.2024
W 2022 r. w Polsce 54,0% osób w wieku 18-69 lat deklarowało, że zdobywało wiedzę w różnych formach, w tym 48,3% (11,4 mln osób) uczyło się w sposób nieformalny od współpracowników, kolegów, członków rodziny lub samodzielnie. Edukacja w systemie szkolnym lub na studiach wyższych (edukacja formalna) obejmowała 2,3 mln osób, tj. 9,2% badanej populacji.
Czytaj dalej

Publikacja Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2022 roku

31.01.2024
Analiza zjawiska organizowania się przedsiębiorstw w grupy. W publikacji prezentowane są informacje o grupach przedsiębiorstw działających w Polsce według typów grup, ich wielkości oraz kraju lokalizacji jednostki dominującej. Dane dotyczą m.in. liczby pracujących i rodzaju działalności grupy, przychodów, kosztów i wyników grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Ponadto, w publikacji zawarto informacje o jednostkach prawnych należących do grup.
Czytaj dalej

Tablica Macierz przepływów ludności związanych z zatrudnieniem – NSP 2021

31.01.2024
W Polsce w 2021 r. dojeżdżało do pracy 5182,6 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 37,7% ogólnej ich liczby. Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywały znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Poszczególne przepływy międzygminne zostały zawarte w macierzy przepływów ludności związanych z zatrudnieniem.
Czytaj dalej

Publikacja Dojazdy do pracy w świetle wyników NSP 2021

31.01.2024
Badanie dojazdów do pracy w 2021 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Partie polityczne w 2022 roku

31.01.2024
Na koniec 2022 r. wpis do ewidencji partii politycznych posiadało 99 ugrupowań, z czego aktywną działalność prowadziło 66 partii. Zrzeszały one 203,8 tys. członków, a pracę społeczną na ich rzecz wykonywało 16,7 tys. osób. Przychody partii wyniosły 82,1 mln zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w grudniu 2023 roku

31.01.2024
Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2023 r. liczyło 9769,7 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 1,5%. Spadek pogłowia wystąpił w jednej grupie świń, w grupie trzody chlewnej na ubój, gdzie wyniósł 2,1%.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

31.01.2024
Publikacja zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych w tych budynkach. Zawiera ona również informacje na temat liczebności mieszkań w różnorodnych przekrojach, w tym w szczególności mieszkań zamieszkanych, czy też wg podmiotów będących właścicielami mieszkań. Przedmiotem analiz są też informacje o wyposażeniu budynków w instalacje techniczno-sanitarne.
Czytaj dalej
1    27  28  29  30  31  32  33  34  35    168
Do góry

Newsletter