Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy w 2022 roku

19.10.2023
W 2022 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1111,0 tys. osób. Łączna kwota przeznaczona na te świadczenia wyniosła 364,8 mln zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku

19.10.2023
Według wstępnych danych we wrześniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,9%, a w porównaniu z sierpniem 2023 r. – o 0,7%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku

19.10.2023
We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,1% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 8,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2022 roku

19.10.2023
Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej wynosiła 1302,3 tys. osób i była o 113,4 tys. mniejsza niż w 2021 r. Zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli udział beneficjentów w ogólnej liczbie ludności zmniejszył się o 0,3 p. proc. i wyniósł 3,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku

19.10.2023
Według wstępnych danych we wrześniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do sierpnia 2023 r. – o 0,3%, a spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 2,8%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku

19.10.2023
We wrześniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego we wrześniu 2022 r. i wyniosło 6496,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,1%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku

19.10.2023
W 2023 r. odsetek osób w wieku 16–74 lata korzystających ze stron lub aplikacji administracji publicznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 58,5%, tj. o 3,1 p. proc. więcej niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej
1    30  31  32  33  34  35  36  37  38    166
Do góry

Newsletter