Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Średnie wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty

13.10.2022
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Czytaj dalej

Tablica Średnie wyniki egzaminu maturalnego

13.10.2022
Egzamin maturalny jest przeprowadzany jako zakończenie szkoły ponadpodstawowej (do 2019 r. ponadgimnazjalnej), a jego wynik warunkuje podjęcie dalszej edukacji. Przystępują do niego m.in. absolwenci liceów ogólnokształcących, absolwenci techników, a także absolwenci innych szkół ponadpodstawowych.
Czytaj dalej

Tablica Wskaźnik ukończenia edukacji

13.10.2022
Wskaźnik ukończenia edukacji określa liczbę absolwentów na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku dla wskaźnika brutto lub w typowym wieku ukończenia edukacji na określonym poziomie dla wskaźnika netto) podzieloną przez ludność w typowym wieku ukończenia edukacji na określonym poziomie.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2022

11.10.2022
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2022

11.10.2022
Według stanu na koniec września 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 957,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Publiczne konsultacje w sprawie zmiany europejskich ram prawnych dotyczących statystyki

10.10.2022
Komisja Europejska (Eurostat) rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie zmian ram prawnych, w których tworzona, przetwarzana oraz udostępniana jest statystyka publiczna.
Czytaj dalej

Atlas Środowiska nagrodzony w konkursie Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2021”

10.10.2022
„Atlas Środowiska” zajął drugie miejsce w XX edycji konkursu Stowarzyszenia Kartografów Polskich „Mapa Roku 2021”, w kategorii „Inne mapy i atlasy (drukowane)”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 29 września br. podczas trwania XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej.
Czytaj dalej

Publikacja Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-06 2022 r.

10.10.2022
Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat rewizji rachunków narodowych w latach 2010–2020

07.10.2022
Główny Urząd Statystyczny publikował 5 października 2022 r. zrewidowane dane roczne dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) w latach 2010–2020, informacje na temat najważniejszych zmian oraz ich wpływ na dynamikę i poziom nominalny PKB.
Czytaj dalej

Publikacja Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2020-2021

06.10.2022
Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze, przewozach ładunków i pasażerów, relacjach ekonomicznych i nakładach inwestycyjnych w polskich przedsiębiorstwach żeglugi śródlądowej.
Czytaj dalej
1    75  76  77  78  79  80  81  82  83    83
Do góry

Newsletter