Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wypadki przy pracy w 2021 roku

30.11.2022
Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej, z wyjątkiem jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w których informacje dotyczą tylko pracowników cywilnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 3 kwartale 2022 roku

30.11.2022
Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 3 kwartale 2022 r. wzrósł realnie o 3,6% rok do roku wobec wzrostu o 6,5% w analogicznym kwartale 2021 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2021 r.

30.11.2022
Dynamika nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 6,3%. Wartość środków trwałych brutto (w cenach stałych) wzrosła o 3,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rachunki leśne w Polsce w 2020 roku

30.11.2022
Według metodologii Europejskich Rachunków Leśnych (EFA), wartość produkcji globalnej działu leśnictwo i pozyskiwanie drewna w Polsce w 2020 r. wyniosła 22,5 mld zł i w stosunku do roku poprzedniego spadła o 1,8% (w cenach bieżących).
Czytaj dalej

Publikacja Rolnictwo w 2021 roku

29.11.2022
Kompleksowe informacje o warunkach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, handlu zagranicznym podstawowymi produktami rolnymi, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2020 i 2021

28.11.2022
Analiza zjawisk zachodzących w obszarze gospodarki paliwowo-energetycznej, obejmująca bilanse wszystkich nośników energii uwzględnione w krajowym bilansie energetycznym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 roku

28.11.2022
W 2021 roku działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 23,2 tys. przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 231,5 mld zł. Połowa (50,1%) kapitału zagranicznego była ulokowana w podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób. Najwięcej podmiotów działało w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (24,8%), a najwięcej kapitału zagranicznego (36,8%) zaangażowano w przetwórstwie przemysłowym.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (listopad 2022)

25.11.2022
W listopadowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz rynku pracy.
Czytaj dalej

Tablica Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011

25.11.2022
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2022.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2022 r.

25.11.2022
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    82
Do góry

Newsletter