Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021

21.12.2023
Analiza terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskim Systemie Rachunków 2010 (ESA 2010).
Czytaj dalej

Publikacja Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2022)

20.12.2023
Kolejna edycja raportu zawierająca wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia (EU-SILC). Opracowanie składa się z części opisowej, zawierającej uwagi metodyczne dotyczące badania EU-SILC 2022, części analitycznej oraz części tabelarycznej. W publikacji ujęto także opis i wyniki zrealizowanych badań modułowych: „Zdrowie osób dorosłych” oraz „Jakość życia”.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Mieszkańcy Ukrainy objęci ochroną czasową

20.12.2023
Według stanu na 31 marca 2023 r. w Polsce przebywało 997737 mieszkańców Ukrainy, objętych ochroną czasową.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji długookresowych w latach 2017-2022

20.12.2023
Główny Urząd Statystyczny prezentuje szacunek liczby mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą 12 miesięcy i dłużej w latach 2017–2022 (tzw. zasoby imigracyjne Polaków w innych krajach). Wyniki te nie są strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach i nie można ich sumować.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku

20.12.2023
Według wstępnych danych w listopadzie 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,0%, a w porównaniu z październikiem 2023 r. – o 0,5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku

20.12.2023
W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 0,7% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z październikiem br. wzrosła o 0,2%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,4% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 10,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2023 roku

20.12.2023
W 3 kwartale 2023 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 6,8% i Polaków o 5,7% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 3 kwartale 2022 r., odpowiednio o 15,8% i o 12,9%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2023-2060 (poziom - powiaty)

20.12.2023
Prezentowana prognoza przyjmuje jako punkt wyjścia stan ludności rezydującej w dniu 31 grudnia 2022 r. Założenia prognozy dla ludności rezydującej odnośnie do dzietności, umieralności oraz migracji są spójne z głównym scenariuszem opublikowanej w sierpniu 2023 r. prognozy ludności według krajowej definicji zamieszkania.
Czytaj dalej
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    87
Do góry

Newsletter