Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Sytuacja gospodarstw domowych w 2023 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych

31.05.2024
W 2023 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych poprawiła się. Nominalnie gospodarstwa domowe osiągały zarówno wyższe dochody, jak i wydatki. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2023 r. wyniósł 2678 zł i był wyższy od dochodu z 2022 r. nominalnie o 13,7%, a realnie o 2,1%. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2023 r. wartość 1636 zł i były wyższe nominalnie o 9,4%, a realnie niższe o 1,8% od wydatków z 2022 r. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1580 zł i były nominalnie wyższe o 9,8%, a realnie niższe o 1,5% w stosunku do 2022 r. Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym zmalał z 63,5% w 2022 r. do 61,1% w 2023 r. i osiągnął najniższy poziom w okresie od 2010 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku

29.05.2024
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (wskaźnik cen 102,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).
Czytaj dalej

Publikacja Polska w liczbach 2024

29.05.2024
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i stanie gospodarki Polski w 2023 r. i w latach poprzednich.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przewozy ładunków i pasażerów w 2023 roku

29.05.2024
W 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost liczby przewiezionych pasażerów we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem morskiego. Natomiast łączny wolumen przewiezionych ładunków oraz wykonana praca przewozowa nieznacznie zmniejszyły się.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2024 roku

29.05.2024
Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest mniejsza od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 5,7 mln ha (zmniejszenie o ok. 1,6%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2023 roku

29.05.2024
W końcu 2023 r. działało 3 961 centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic. W ciągu roku placówki te zorganizowały 258,8 tys. imprez, w których wzięło udział 33,5 mln uczestników.
Czytaj dalej

Publikacja Skup i ceny produktów rolnych w 2023 roku

29.05.2024
Podstawowe informacje o wielkości skupu produktów rolnych (w zakresie ilości oraz wartości) wg grup produktów. Informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach. Dane prezentowane wg makroregionów, województw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2023 roku

28.05.2024
W końcu 2023 r. funkcjonowało 257 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 903,8 tys. kuracjuszy, w tym 819,2 tys. leczonych stacjonarnie. W 48 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 73,0 tys. pacjentów.
Czytaj dalej
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    92
Do góry

Newsletter