Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wyniki produkcji roślinnej w 2013 r.

31.07.2014
Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2014 r.

31.07.2014
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Miasta w liczbach 2012

31.07.2014
Dane statystyczne charakteryzujące polskie miasta w wielu dziedzinach, m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, infrastruktury społecznej i komunalnej, edukacji i wychowania, pomocy społecznej, kultury i turystyki. Możliwie najszersza prezentacja zagadnień priorytetowych dla prezentowanego okresu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.

30.07.2014
Informacja zawiera wyniki wstępnego szacunku plonów i zbiorów zbóż, rzepaku i rzepiku, warzyw gruntowych i owoców a także I pokosu traw łąkowych oraz oceny stanu plantacji ziemniaków i buraków cukrowych, opracowane na podstawie ekspertyz przeprowadzonych na początku lipca.
Czytaj dalej

Publikacja Turystyka w 2013 r.

30.07.2014
Turystyka krajowa - rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce – wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej. Porównania międzynarodowe na podstawie danych Eurostat. Wyposażenie obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w zaplecze konferencyjne oraz urządzenia sportowo-rekreacyjne. Ruch graniczny – ruch osobowy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (m.in. przyjazdy cudzoziemców i wyjazdy obywateli polskich). Informacje o ruchu granicznym środków transportu. Wybrane informacje dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Czytaj dalej

Publikacja Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności - NSP 2011

30.07.2014
Analiza poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych (płeć, grupy wieku) i społecznych (poziom wykształcenia). Struktura demograficzno-społeczna pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Charakterystyka pracujących według statusu zatrudnienia, grup zawodowych i rodzaju działalności zakładu pracy. Natężenie bezrobocia i bezrobocie długotrwałe. Gospodarstwa domowe według statusu członków gospodarstwa na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.

29.07.2014
Opracowanie przedstawia informacje o całości zasobów gospodarki polskiej pochodzących z produkcji krajowej i z importu oraz o wykorzystaniu tych zasobów na cele zużycia pośredniego, spożycia przez gospodarstwa domowe, instytucje rządowe i samorządowe oraz instytucje niekomercyjne, nakładów brutto na środki trwałe, przyrostu rzeczowych środków obrotowych i aktywów o wyjątkowej wartości oraz na eksport w 2010 roku.
Czytaj dalej

Publikacja Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

29.07.2014
Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70), ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny trendów w obszarze efektywności energetycznej w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej

Link Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.

25.07.2014
Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, z uwzględnieniem małego ruchu granicznego. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, cel pobytu za granicą , częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Czerwiec 2014 r.

24.07.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej
1    618  619  620  621  622  623  624  625  626    652
Do góry

Newsletter