Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 roku

02.07.2019
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017

01.07.2019
Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70), ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny trendów w obszarze efektywności energetycznej zarówno w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017

28.06.2019
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Czytaj dalej

Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku

28.06.2019
Bilans przepływów międzygałęziowych, opracowany zgodnie z metodologią SNA/ESA. Dwa warianty bilansu w bieżących cenach bazowych - z wydzieleniem i bez wydzielenia przepływów pochodzących z importu. Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i eksport.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 6/2019 (697)

28.06.2019
W numerze m.in.: Iwona MARKOWICZ, Paweł BARAN — Jakość danych dotyczących wewnątrzunijnej wymiany towarowej; Dorota KAŁUŻA-KOPIAS, Witold ŚMIGIELSKI — Dylematy pomiaru imigracji zarobkowej na przykładzie województwa łódzkiego; Agnieszka SZULC-OBŁOZA — Praca nierejestrowana w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki pracy w 2018 roku

28.06.2019
Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Popyt na pracę w 2018 roku

28.06.2019
Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona środowiska w 2018 roku

28.06.2019
W 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 2% w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o 0,3%, nastąpiła także redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 11% oraz gazowych o 0,3%. Wzrosła natomiast o ok. 2% ilość wytworzonych odpadów.
Czytaj dalej
1    393  394  395  396  397  398  399  400  401    765
Do góry

Newsletter