Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Pogłowie świń według stanu w marcu 2018 roku

11.05.2018
Według wstępnych danych pogłowie świń* w marcu 2018 r. liczyło 11 992,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 6,5%. Wzrost pogłowia wystąpił dla wszystkich grup, w tym świń na ubój (tuczników) o 9,1%, prosiąt o 5,5%, warchlaków o 4,8 % i populacji trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 2,0%.
Czytaj dalej

Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej

10.05.2018
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym postępująca globalizacja, a także nowe potrzeby użytkowników wpływają na zakres danych, jakie gromadzi i udostępnia statystyka, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Na poziomie europejskim za prezentację porównywalnych statystyk jest odpowiedzialny urząd statystyczny Unii Europejskiej, Eurostat, który we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi opracowuje metodologię badań obowiązujących w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS).
Czytaj dalej

Tablica Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13), zgodnie z ESA2010 (stan na 31 grudnia 2016 r.)

10.05.2018
Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) zgodnie z ESA2010 według podsektorów i PKD wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Krwiodawstwo w 2017 r.

08.05.2018
W 2017 r. funkcjonowały 23 regionalne centra krwiodawstwa oraz 140 oddziałów terenowych. Liczba krwiodawców wyniosła 612,8 tys. osób, w tym 612,6 tys. honorowych. Dokonano 1305,6 tys. donacji krwi i jej składników, w tym 1225,7 tys. donacji krwi pełnej. Wyprodukowano 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2017 roku

08.05.2018
Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł, wobec 13,7 mld zł w 2016 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2017 r. wyniosły 180,0 mld zł, co oznacza wzrost aktywów o 26,1 mld zł (17,0%) w ciągu roku.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 roku

02.05.2018
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (wskaźnik cen 100,5), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,6% (wskaźnik cen 101,6).
Czytaj dalej

Publikacja Poland Quarterly Statistics No. 4/2017

30.04.2018
Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej

Publikacja Pracujący na własny rachunek w 2017 roku

30.04.2018
Analiza pracujących na własny rachunek w odniesieniu do stopnia zależności ekonomicznej i organizacyjnej od klienta/zleceniodawcy, warunków związanych z podjęciem i wykonywaniem pracy na własny rachunek.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

30.04.2018
Wyniki ostatecznych szacunków upraw rolnych, plonów roślin pastewnych wg kierunków uprawy (ziarno, pasza, nawóz zielony) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w latach 2016-2017

30.04.2018
W Polsce liczba pracujących powyżej 50. roku życia systematycznie rośnie. W tej grupie wiekowej w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił wzrost liczby pracujących o 2,2%. Biorąc pod uwagę odsetek pracujących w ogólnej liczbie ludności zauważyć można, że w 2017 r. nastąpił wzrost tego wskaźnika dla osób powyżej 50. roku życia o 0,6 p. proc.
Czytaj dalej
1    397  398  399  400  401  402  403  404  405    680
Do góry

Newsletter