Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

14.12.2023
W roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w Polsce dojeżdżało 958 631 uczniów. Dojeżdżający stanowili 20,0% ogółu uczniów (6,1% uczniów szkół podstawowych oraz 46,0% uczniów szkół ponadpodstawowych).
Czytaj dalej

Publikacja Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2023

14.12.2023
Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień (dane wstępne) 2023 roku

14.12.2023
Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2023 r. były wyższe w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 17,1%, a nakłady inwestycyjne o 20,5%.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2023 roku

14.12.2023
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej

Publikacja Statistics in Transition new series nr 5/2023

13.12.2023
7 grudnia 2023 r. ukazał się nr 5/2023 „Statistics in Transition new series”. Zapraszamy na stronę https://sit.stat.gov.pl/Issue/64.
Czytaj dalej

Tablica Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

13.12.2023
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w czerwcu 2023 roku

12.12.2023
Na koniec czerwca 2023 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w czerwcu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Pracy 2023

11.12.2023
Publikacja przedstawia dane za lata 2021 i 2022 nt. aktywności ekonomicznej ludności Polski, pracujących, ruchu zatrudnionych i wolnych miejsc pracy, bezrobotnych, warunków pracy (struktury czasu pracy, strajków, warunków na stanowisku pracy, wypadków przy pracy), kosztów pracy i wynagrodzeń (funduszy wynagrodzeń i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego i realnego, wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktury pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON listopad 2023

11.12.2023
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za trzeci kwartał 2023 roku

11.12.2023
W 3 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 1,3%. W porównaniu do 3 kwartału 2022 r. wzrosły o 7,4%.
Czytaj dalej
1    34  35  36  37  38  39  40  41  42    763
Do góry

Newsletter