Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Metodologia dekompozycji w ramach rachunku produktywności KLEMS dla gospodarki polskiej

18.12.2023
Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach prac statystyki eksperymentalnej, prowadzi badania związane z implementacją rachunku produktywności gospodarki KLEMS w warunkach polskich. Rachunek ten opiera się na neoklasycznej koncepcji dekompozycji wzrostu gospodarczego zapoczątkowanej przez Roberta Solowa i rozwiniętej metodologicznie przez Dale’a Jorgensona i współpracowników.
Czytaj dalej

Publikacja Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021

18.12.2023
Przekazujemy Państwu kolejne opracowanie przedstawiające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

18.12.2023
Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. przedstawiają się następująco: (...)
Czytaj dalej

Tablica Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych

15.12.2023
Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych
Czytaj dalej

Tablica Średnie wyniki egzaminu maturalnego

15.12.2023
Egzamin maturalny jest przeprowadzany jako zakończenie szkoły ponadpodstawowej (do 2019 r. ponadgimnazjalnej), a jego wynik warunkuje podjęcie dalszej edukacji. Przystępują do niego m.in. absolwenci liceów ogólnokształcących, absolwenci techników, a także absolwenci innych szkół ponadpodstawowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku

15.12.2023
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listo-padzie 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,6% (przy wzroście cen usług – o 8,6% i towarów – o 5,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 1,0%, przy spadku cen usług – o 0,1%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2023 roku

15.12.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - październiku 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 1 349,8 mld PLN w eksporcie oraz 1 301,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 48,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 78,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 1,2%, a import spadł o 7,9%.
Czytaj dalej

Publikacja Ubóstwo w Polsce w latach 2021 i 2022

14.12.2023
Niniejsza publikacja zawiera najważniejsze, aktualnie dostępne dane na temat zasięgu i społecznego zróżnicowania ubóstwa i niedostatku w Polsce a także pokazuje sytuację w naszym kraju na tle innych krajów Unii Europejskiej. W przypadku informacji dotyczących państw członkowskich Unii Europejskiej korzystano z bazy danych Eurostatu.
Czytaj dalej

Publikacja Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku

14.12.2023
Analiza wyników badania z obszaru Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego, które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku

14.12.2023
W okresie styczeń-wrzesień 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 3 974,6 mld zł, a koszty ich uzyskania 3 744,6 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 190,1 mld zł.
Czytaj dalej
1    33  34  35  36  37  38  39  40  41    763
Do góry

Newsletter