Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r.

30
czer

Turystyka w 2016 roku

30
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2016 roku

30
czer

Poland Quarterly Statistics No. 1/2017

30
czer

Handel zagraniczny. I-XII 2016 r.

30
czer

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

30
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2011-2015

Publikacje urzędów statystycznych

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
czer

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Zmiany demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 2010–2015

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim (I kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
czer

Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

30
czer

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - I kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

30
czer

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
czer

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

30
czer

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

30
czer

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

30
czer

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

30
czer

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2016 r. z powodu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

30
czer

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do góry

Newsletter