Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

7
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2017 roku

10
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

11
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 roku

11
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r.

11
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2017 roku

11
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.

11
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2017 r. w stosunku do I kwartału 2017 r.

12
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń maj 2017 roku

14
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017

14
lip

Zielone Płuca Polski w 2015 r.

14
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2016 roku

18
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 roku

18
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do II półrocza 2016 r.

18
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 roku

18
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2017 roku

18
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2017 roku

18
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w II kwartale 2017 roku

18
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w II kwartale 2017 roku

19
lip

Koniunktura konsumencka. Lipiec 2017 roku

19
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 roku

19
lip

Budownictwo mieszkaniowe - czerwiec 2017

19
lip

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w czerwcu 2017 roku

19
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2017 roku

19
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2017 r.

21
lip

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2017 roku

21
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Maj 2017 r.

21
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r.

25
lip

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w czerwcu 2017 r.

25
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2017 roku

25
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2017

28
lip

Trwanie życia w 2016 r.

28
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2016 roku

31
lip

Budownictwo - wyniki działalności w 2016 r.

31
lip

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.

31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2017 roku

31
lip

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

31
lip

Polska w Unii Europejskiej 2017

Publikacje urzędów statystycznych

3
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

5
lip

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

7
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

10
lip

Kultura fizyczna w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

10
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

10
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

11
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

14
lip

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

14
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

21
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

21
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

24
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za czerwiec 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lip

Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - czerwiec 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lip

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w II kwartale 2017 r. – Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Trwanie życia w 2016 r. - publikacja GUS

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
lip

Rolnictwo w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Kluby sportowe w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Rolnictwo w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
lip

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - maj 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

10
lip

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

12
lip

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

20
lip

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
lip

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
lip

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
lip

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
lip

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
lip

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - maj 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
lip

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

20
lip

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

25
lip

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

26
lip

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lip

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - czerwiec 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

28
lip

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
lip

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

28
lip

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2015 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

31
lip

Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

31
lip

Paliwa i energia

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

31
lip

Informacja o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
lip

Absencja chorobowa w 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do góry

Newsletter