Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 r.

29
wrz

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2015 roku

29
wrz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2017

29
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2017 r.

29
wrz

Rolnictwo w 2016 roku

29
wrz

Narodowy Rachunek Zdrowia

29
wrz

Handel zagraniczny. I-VI 2017 r.

29
wrz

Rynek wewnętrzny w 2016 r.

29
wrz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku

29
wrz

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2017 r.

29
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

29
wrz

Komunikat w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 rok

29
wrz

Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012-2016

Publikacje urzędów statystycznych

29
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
wrz

Informator Statystyczny Miasto Tarnów 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Informator Statystyczny Miasto Nowy Sącz 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Poznajemy nasz region. Statystyczny portret Lublina.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim (II kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
wrz

Województwo Podkarpackie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie lubuskim w latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2016 r. Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Wrocław w liczbach 2017 - Folder

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
wrz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

29
wrz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - sierpień 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
wrz

Tablice wynikowe z badania Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (sprawozdanie MZ-19)

Instytut Psychiatrii i Neurologii

29
wrz

Tablice wynikowe z badania Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (sprawozdanie MZ-15)

Instytut Psychiatrii i Neurologii

29
wrz

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - II kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

29
wrz

Emitor 2016. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

29
wrz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
wrz

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
wrz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

29
wrz

Raport o sytuacji na rynku mieszkaniowym i komercyjnym w Polsce w 2016 r.

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter