Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

9
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2017 roku

11
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń czerwiec 2017 roku

11
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 roku

11
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 roku

14
sier

Regiony Polski 2017

14
sier

Transport - wyniki działalności w 2016 r.

16
sier

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za drugi kwartał 2017 roku

17
sier

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku

17
sier

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2017 roku

17
sier

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2017 roku

18
sier

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2017 roku

18
sier

Budownictwo mieszkaniowe - lipiec 2017

18
sier

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2017 roku

18
sier

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2017 r.

21
sier

Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 roku

21
sier

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2017 roku

22
sier

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2017 r.

22
sier

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2017 r.

22
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w drugim kwartale 2017 r.

23
sier

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2017 roku

24
sier

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2017 r.

24
sier

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2017 roku

24
sier

Biuletyn Statystyczny Nr 7/2017

24
sier

Koniunktura konsumencka. Sierpień 2017 roku

24
sier

Ceny w gospodarce narodowej w 2016 roku

25
sier

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 roku

25
sier

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw drugi kwartał 2017 roku

25
sier

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2017 r.

28
sier

Wiadomości Statystyczne nr 8/2017 (675)

31
sier

Produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2017 roku

31
sier

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2016 roku

31
sier

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015

31
sier

Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2016 r.

31
sier

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

31
sier

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2016 roku

31
sier

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2017 roku

31
sier

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2017 roku

31
sier

Handel zagraniczny. I-XII 2016 r.

Publikacje urzędów statystycznych

4
sier

Warunki pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

11
sier

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

14
sier

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

16
sier

Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

18
sier

Młodzi w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

18
sier

Warunki pracy w województwie dolnośląskim w 2015 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

25
sier

Warunki pracy w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - lipiec 2017r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za lipiec 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (lipiec 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - lipiec 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - lipiec 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Statystyka Warszawy. Lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Rynek pracy w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Bezrobocie rejestrowane w końcu lipca 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - lipiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
sier

Warunki pracy w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Pracujący w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego (II kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie śląskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
sier

Szkoły wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2016/2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego II kwartał 2017 roku

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Lublin w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie lubelskim I półrocze 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I -II kwartał 2017r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Opolu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (II kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
sier

Informator Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 2017/2018

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - II kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
sier

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
sier

Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
sier

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

1
sier

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu i bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 roku

Państwowa Agencja Atomistyki

9
sier

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - czerwiec 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

14
sier

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

18
sier

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

18
sier

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

18
sier

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

18
sier

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

18
sier

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

18
sier

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - czerwiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

25
sier

Biuletyn ciepłownictwa - II kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

25
sier

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

25
sier

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

29
sier

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - lipiec 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
sier

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
sier

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - II kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce - II kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

31
sier

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

31
sier

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

31
sier

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter