Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.05.2012

Opublikowano w:
M.P.2012.397

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 30 maja 2012 r.

 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w województwach w pierwszym kwartale 2012 r.

 


Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm 1)) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna w pierwszym kwartale 2012 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 30 maja 2012 r.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna w pierwszym kwartale 2012 r.


Lp.


Województwo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
(w zł)

1

2

3

1

 dolnośląskie

3634,07

2

 kujawsko-pomorskie

3159,46

3

 lubelskie

3323,25

4

 lubuskie

3141,53

5

 łódzkie

3363,14

6

 małopolskie

3497,54

7

 mazowieckie

4721,30

8

 opolskie

3348,95

9

 podkarpackie

3116,59

10

 podlaskie

3259,18

11

 pomorskie

3692,18

12

 śląskie

3830,29

13

 świętokrzyskie

3238,76

14

 warmińsko-mazurskie

3123,32

15

 wielkopolskie

3424,44

16

 zachodniopomorskie

3351,64

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1180.

Do góry

Newsletter