Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.11.2012

Opublikowano w:
M.P.2012.922

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 29 listopada 2012 r.

 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2012 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm1)) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja  Polska - Spółka Akcyjna w trzecim kwartale 2012 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 29 listopada 2012 r.

 

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna w trzecim kwartale 2012 r., kształtowała się następująco:


Lp.


Województwo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
(w zł)

1

2

3

1

dolnośląskie

3 708,18

2

kujawsko-pomorskie

3 252,90

3

lubelskie

3 358,71

4

lubuskie

3 179,85

5

łódzkie

3 430,50

6

małopolskie

3 512,20

7

mazowieckie

4 625,24

8

opolskie

3 362,20

9

podkarpackie

3 170,50

10

podlaskie

3 337,27

11

pomorskie

3 736,28

12

śląskie

3 856,24

13

świętokrzyskie

3 300,62

14

warmińsko-mazurskie

3 136,24

15

wielkopolskie

3 461,11

16

zachodniopomorskie

3 422,93

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545, z 2011 r. Nr 201, poz. 1180 oraz z 2012 r. poz. 951.

Do góry

Newsletter