Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010-2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.04.2016

Opublikowano w:
M.P.2016.390

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto
w cenach stałych za lata 2010–2015


Na podstawie art. 38b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2010–2015 wyniosła 119,8.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Do góry

Newsletter