Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikaty i Obwieszczenia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS - Archiwum z 2020 r.
Wyszczególnienie Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw M
(poprzedni miesiąc)
21 19 18 20 20 18 17 19 17 19 19 17
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku M
(poprzedni miesiąc)
21 19 18 20 20 18 17 19 17 19 19 17
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku M
(poprzedni kwartał)
21 -- -- 20 -- -- 17 -- -- 19 -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku M
(poprzedni kwartał)
21 -- -- 20 -- -- 17 -- -- 19 -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw M
(dane za rok 2019)
21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku M
(dane za rok 2019)
21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Kwota bazowa M
(dane za rok 2019)
-- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia M
(rok 2019 w stosunku do 2018)
-- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej M
(dane za rok 2019)
-- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku M
(poprzedni kwartał)
-- 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne wynagrodzenie M
(w danym kwartale)
-- 11 -- -- 12 -- -- 11 -- -- 10 --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach M
(dane za rok 2019)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19 --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe M
(dane za rok 2019 i drugie półrocze 2019 r.)
-- 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego M
(dane za rok 2019)
-- -- -- -- -- -- -- -- 23 -- -- --
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem M
(dane za rok 2019)
-- -- 31 -- -- -- -- -- -- -- -- --

M - opis metodologiczny
i - informacje dodatkowe


Do góry

Newsletter