Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Usługi publiczne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dział prezentujący badania dotyczące dostępu społeczeństwa do dóbr i usług publicznych, w tym do infrastruktury transportowej i komunalnej. 

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Notatka informacyjna Walory turystyczne w powiatach i ich otoczeniu
30.08.2023
2 Pozyskiwanie danych dotyczących technologii niskoemisyjnego transportu miejskiego
26.02.2019
3 Usługi publiczne w obszarze kultury finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
26.02.2019
4 Opracowanie metodyki i oszacowanie kosztów zewnętrznych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ze środków transportu drogowego na poziomie kraju
26.02.2019
5 Ankietowe badanie mobilności transportowej ludności na poziomie lokalnym
26.02.2019
6 Publikacja Usługi publiczne w zakresie ochrony zdrowia
26.02.2019
7 Notatka informacyjna Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia
21.12.2017
8 Publikacja Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m. in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych (POPT 2007-2013)
31.12.2013
9 Publikacja Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności (POPT 2007-2013)
31.12.2013
10 Publikacja Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce (POPT 2007-2013)
31.12.2013
11 Publikacja Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu bezpieczeństwa publicznego przydatnych do oceny dostępności, jakości i efektywności usług publicznych (POPT 2007-2013)
31.12.2013
12 Publikacja Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych (POPT 2007-2013)
31.12.2013
13 Publikacja Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności i polityki przestrzennej w obszarze dostępności usług publicznych z zakresu kultury (POPT 2007-2013)
31.12.2013
14 Publikacja Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych (POPT 2007-2013)
31.12.2013
Do góry

Newsletter