Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Poprawa precyzji badań i oszacowania wskaźników rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie próby badawczej oraz wykorzystanie technik CAWI/CAII

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 01.03.2019

Głównym celem badania jest zapewnienie dostępności na poziomie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych danych pochodzących z badania SSI-10 – „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych”. Efektem realizacji badania będzie zaprezentowanie danych z badania SSI-10 według nowego podziału statystycznego NUTS 2016. Jednocześnie, dla zachowania większego szeregu czasowego dane za rok 2016 z SSI-10 będą przeliczone według klasyfikacji NUTS 2016 – na poziomie NUTS2.

Badanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metody zbierania danych – CAWI/CAII (ang. Computer Assisted Web Interview – metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS) w uzupełnieniu do tradycyjnej metody wywiadu indywidualnego (CAPI – ang. Computer Assisted Personal Interview – metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub 2 tabletów), stosowanej w badaniu SSI-10 – „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych”, co ma na celu pośrednio zwiększenie kompletności badania. Celem pośrednim jest także dostosowanie metodologii badania do nowego, łączonego, sposobu zbierania danych, w tym stworzenie infrastruktury niezbędnej do realizacji wywiadów w badaniu SSI-10 metodą CAWI/CAII.

Do góry

Newsletter