Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2021

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 07.03.2022

Publikacja analityczna na temat rozwoju regionalnego kraju, opracowana na potrzeby monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Obejmuje diagnozę zjawisk powiązanych z monitorowaniem zagrożeń środowiskowych, procesów demograficznych, uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, gospodarczego oraz infrastruktury, a także potencjału administracyjnego samorządów (w tym ich kondycji finansowej, zarządzania przestrzenią). Zawiera podsumowanie ostatniego dostępnego roku oraz retrospekcję od 2011 r., także w odniesieniu do 16. Raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, wydawanych przez Urzędy Statystyczne.

W publikacji zaprezentowano analizę zagadnień rozwojowych w przekrojach terytorialnych, jak również dla obszarów strategicznej interwencji (OSI) zdefiniowanych w KSRR 2030. Pierwszy dział opisuje sytuację społeczno-gospodarczą regionów NUTS 2 oraz Polski Wschodniej na tle kraju. W stosunku do poprzedniej edycji znacząco rozszerzono analizy dla delimitacji przestrzennych związanych z wymiarem miejskim (w tym miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze), gmin zagrożonych trwałą marginalizacją oraz – po raz pierwszy – dla obszarów wiejskich. Analizom w tych wymiarach poświęcono kolejne dwa działy.

Niniejszy raport, wraz z częścią implementacyjną pt. Sprawozdanie z realizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku (przygotowywaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), stanowi kompleksowy Raport z monitoringu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku (udostępniany na stronach Ministerstwa).


Do góry

Newsletter