Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prezesi Krajowych Urzędów Statystycznych Grupy Wyszehradzkiej podpisali Porozumienie w sprawie współpracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.04.2018

19 kwietnia 2018 r. Prezesi Krajowych Urzędów Statystycznych Grupy Wyszehradzkiej (V4) – Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji – podpisali Porozumienie w celu zapewnienia pomyślnej współpracy, wymiany doświadczeń oraz skuteczniejszego dzielenia się postępami w dziedzinie metodologii badań. Porozumienie zostało uroczyście podpisane przez Pana Marka Rojička - Prezesa Urzędu Statystycznego Republiki Czeskiej, Panią Gabriellę Vukovich – Prezes Urzędu Statystycznego Węgier, Panią Grażynę Marciniak – Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Pana Alexandra Balleka – Prezesa Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej łączy nie tylko wspólna historia, położenie geograficzne i obecna współpraca gospodarcza ale również współpraca Urzędów Statystycznych rozpoczęta jeszcze w ubiegłym stuleciu. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 r. członkowie V4 publikowali w latach 1993 – 2004 wspólne kwartalne biuletyny zawierające główne wskaźniki dla poszczególnych krajów. W odniesieniu do całej Unii Europejskiej, Kraje Grupy Wyszehradzkiej stanowią jedną dziesiątą powierzchni i ludności, wypracowują prawie 6% PKB, produkują około 8% pojazdów silnikowych oraz prawie jedną piątą zbóż.

Porozumienie stwarza możliwości rozwoju efektywniejszej współpracy w dziedzinie wymiany informacji, rozszerza spectrum wymiany poglądów i doświadczeń, jak również pozwala na pełniejsze dostosowanie rozwiązań metodologicznych wypracowanych w poszczególnych krajach V4. Ponadto Krajowe Urzędy Statystyczne członków V4 będą prezentowały główne wskaźniki statystyczne we wspólnej corocznej publikacji. Pierwsze wydanie zostało opublikowane w momencie podpisania Porozumienia.

Zgodnie ze wspólnie podpisanym Porozumieniem, Prezesi czterech Krajowych Urzędów Statystycznych będą spotykać się co roku, aby omawiać możliwości efektywnego współdziałania. Ściślejsza współpraca skoncentruje się przede wszystkim na wymianie najlepszych praktyk i osiągnięć metodologicznych, jednakże Porozumienie stanowi również okazję do wymiany różnych zestawów danych.

Obszary współpracy koncentrują się wokół bieżących wyzwań takich jak: wykorzystanie administracyjnych źródeł danych w następnej rundzie spisów powszechnych i badaniach struktury gospodarstw rolnych oraz zagadnienia związane ze statystyką regionalną i geostatystyką. W ramach współpracy poruszone zostaną kwestie dochodów, konsumpcji, zdrowia, jak również statystyki lustrzane w handlu zagranicznym, zagadnienia metodologiczne związane z migracją oraz z badaniem budżetu czasu ludności. Porozumienie zwraca ponadto uwagę na wykorzystanie w statystyce publicznej wielkich zbiorów danych (Big data), opartych na urządzeniach inteligentnych. Porusza również tematy dotyczące podstaw udostępniania danych statystycznych, potrzeb użytkowników danych statystycznych oraz użyteczności udostępnionych im platform rozpowszechniania danych.

Działania statystyczne w ramach Grupy Wyszehradzkiej będą podlegać koordynacji przez Prezesa Krajowego Urzędu Statystycznego z kraju sprawującego Prezydencję w Grupie – do 30 czerwca 2018 będzie to urząd węgierski. Jego Prezes, Pani Gabirella Vukovich, będzie inicjowała wspólne prace Krajowych Urzędów Statystycznych.

Adres do kontaktu:   

Grażyna Marciniak - Wiceprezes GUS, Alexander Ballek - Prezes Urzędu...
Do góry

Newsletter