Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podstawy prawne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zobowiązania międzynarodowe

Zgodnie z zaleceniami ONZ, przygotowanymi wspólnie z Unią Europejską, spisy ludności i mieszkań powinny odbywać się co 10 lat, na przełomie poszczególnych dekad w roku kończącym się na „1”. W dniu 9 lipca 2008 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie nr 763/2008 w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań. Rozporządzenie wyznacza konkretne okresy referencyjne dla realizacji spisów, zakres pozyskiwanych w spisach informacji, jak również formy i zakres informacji wynikowych, jakie poszczególne kraje powinny przekazywać do Biura Statystycznego Komisji Europejskiej – EUROSTAT–u. Rozporządzenie przewiduje, że obowiązywać będą ujednolicone, rekomendowane podstawowe definicje i klasyfikacje oraz jeden, obowiązujący dla najbliższego spisu, okres referencyjny – rok 2011. Termin ten został potwierdzony przez Polskę w stanowisku Rządu z dnia 13 marca 2007 r. Natomiast zgodnie z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej spis rolny powinien być przeprowadzony w roku 2010.  Z powyższego wynika, że terminy spisów zostały ustalone przez przepisy unijne i nie istnieje możliwość przeprowadzenia spisu rolnego oraz spisu ludności i mieszkań w jednym terminie. Przyjęta regulacja dotycząca spisu ludności i mieszkań dopuszcza swobodny wybór źródeł danych i metod przeprowadzania spisów, zobowiązując jednocześnie wszystkie kraje do zagwarantowania wysokiej jakości i pełnej porównywalności wyników spisów. Wyniki spisu powinny być przekazane do EUROSTAT–u w ciągu dwóch lat po zakończeniu spisu, tj. do końca 2013 roku

Dysponowanie bazą danych ze spisów ma dla Komisji Europejskiej podstawowe znaczenie z uwagi na bieżące wykorzystywanie tych informacji dla potrzeb realizowanej wspólnotowej polityki społecznej. Konsekwencją wejścia Polski do struktur europejskich jest konieczność przyjęcia kierunków polityki Unii Europejskiej, w szczególności wyrażonych w Strategii Lizbońskiej, jak również w Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Rekomendacje dotyczące przyszłych spisów, przygotowane wspólnie przez ONZ oraz Unię Europejską, zostały przyjęte przez Konferencję Statystyków Europejskich w czerwcu 2006 r. Aktualnie mają one status obowiązującego dokumentu pt. „Zalecenia międzynarodowe do spisów ludności i mieszkań około 2011 roku”.

Do góry

Newsletter