Organizatorzy

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Prezydent.PL

Kongres Statystyki Polskiej zakończony

W dniach 18-20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu odbył się Kongres Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Jego współorganizatorami byli: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Kongres Statystyki Polskiej został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Ramowy program Kongresu zawierał szereg sesji tematycznych, w tym sesję jubileuszową (historyczną), a także sesje poświęcone metodologii badań statystycznych, statystyce regionalnej, statystyce ludności, statystyce społecznej i gospodarczej, problematyce danych statystycznych oraz statystyce zdrowia, sportu i turystyki.

Zorganizowany został również panel dyskusyjny, koncentrujący się na tematach związanych z przyszłością statystyki.

Kongres Statystyki Polskiej miał też określony kontekst ponadnarodowy. Wyrażało się to w zaprezentowaniu wkładu Polaków do światowej skarbnicy wiedzy statystycznej, a zostało zaakcentowane przez liczny udział przedstawicieli instytucji zagranicznych w obradach Kongresu oraz w promowaniu jego idei i dorobku na forum międzynarodowym.

Kongres Statystyki Polskiej stał się jednym z ważniejszych i bardzo znaczących wydarzeń naukowych w historii polskiej myśli i praktyki statystycznej. Zainaugurował on uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, dając wyraz uznania dla roli i dorobku tego stowarzyszenia. Był on także okazją do uświetnienia Dnia Statystyki Polskiej w 2012 roku.

W odczuciu organizatorów i uczestników, Kongres Statystyki Polskiej był szczególną okazją do spotkania oraz wymiany poglądów i doświadczeń wielu przedstawicieli statystyki publicznej, ośrodków naukowych i innych partnerów uczestniczących w badaniu procesów społecznych, gospodarczych i demograficznych.Polskie Towarzystwo Statystyczne, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, telefon 22 6083274, fax 22 6083187