Organizatorzy

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Prezydent.PL

Komitety

Komitet Organizacyjny Kongresu:

Przewodnicząca: Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Członkowie:

- Wojciech Adamczewski, Główny Urząd Statystyczny
- Grażyna Dehnel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu
- Tomasz Grudziak, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
- Marek Kalemba, Urząd Miasta Poznania
- Tomasz Klimanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu
- Jacek Kowalewski, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Władysław Wiesław Łagodziński, Polskie Towarzystwo Statystyczne
- Andrzej Plesiński, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
- Feliks Wysocki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komitet Naukowy Kongresu

Przewodniczący: prof. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki

Członkowie:

- prof. dr hab. Andrzej Barczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- prof. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- prof. dr hab. Tadeusz Caliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- prof. dr hab. Jerzy Moczko, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- prof. dr hab. Tomasz Panek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
- prof. dr hab. Jan Paradysz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- prof. dr hab. Józef Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
- prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański
- prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski
- prof. dr hab. Janusz Witkowski, Główny Urząd Statystyczny
- prof. dr hab. Jan Zawadzki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Komitet Honorowy Kongresu:

- prof. dr hab. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego,
- dr Andrzej Byrt, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich,
- Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski,
- prof. dr hab. Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania
- prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
- prof. dr hab. Jan Kordos, Prezes PTS w latach 1985 – 1994,
- dr Kazimierz Kruszka, Prezes PTS w latach 2005 – 2010,
- prof. Jae Chang Lee, Prezydent Międzynarodowego Instytutu Statystycznego,
- prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Walter Radermacher, Dyrektor Generalny Eurostatu,
- prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
- Marek Woźniak, Marszałek Województwa WielkopolskiegoPolskie Towarzystwo Statystyczne, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, telefon 22 6083274, fax 22 6083187