Organizatorzy

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Prezydent.PL

Program

ikonka Program Kongresu Statystyki Polskiej

Program Kongresu Statystyki Polskiej jest dostępny pod następującym adresem: http://ksp2012.genijusz.com/

Użyj powyższego linku na komputerze stacjonarnym, aby przeglądać program. Zachęcamy również do użycia powyższego adresu w telefonie komórkowym lub zeskanowania kodu QR.  QR

Poznań 18 – 20 kwietnia 2012r.

Sesje plenarne:

 

Sesja jubileuszowa

                18 kwietnia 2012 r. godz. 9.00 – 10.30 Aula Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Przewodniczący Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 1. Elżbieta Gołata, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,  godz. 9.00 – 9.10

2.      Przedstawiciele organizatorów Kongresu

 • Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  godz. 9.10 – 9.15
 • Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,  godz. 9.15 – 9.20
 • Czesław Domański, Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego,  godz. 9.20 – 9.25
 • Jacek Kowalewski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu,  godz. 9.25 – 9.30
 1. Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  godz. 9.30 – 9.40
 2. Marek Ratajczak, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  godz. 9.40 – 9.45
 3. Roman Słowiński, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,  godz. 9.45 – 9.50
 4. Eugeniusz Gatnar, Czlonek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, godz. 9.50 – 9.55
 5. Przedstawiciele władz miasta i regionu
 • Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski,  godz. 9.55 – 10.00
 • Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,  godz. 10.00 – 10.05
 • Tomasz Kayser, Wiceprezydent Miasta Poznania,  godz. 10.05 – 10.10
 1. Przedstawiciele międzynarodowych organizacji naukowych i instytucji statystycznych
 • Marie Bohata, Zastępca Dyrektora Generalnego Eurostatu,  godz. 10.10 – 10.20
 • Raymond Chambers, Prezydent  International Association of Survey Statisticians,
  godz. 10.20 – 10.25
 1. Odczytanie listów gratulacyjnych – Andrzej Sokołowski,   godz. 10.25 – 10.30

 

Sesja plenarna 1

Rozwój polskiej myśli statystycznej

                18 kwietnia 2012 r. godz. 11.00 – 12.50 Aula Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Przewodniczący Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 1. Prezentacja osiągnięć polskiej statystyki, organizator Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Walenty Ostasiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rozwój myśli statystycznej w Polsce,  godz. 11.00 – 11.15
 • Jan Mielniczuk (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Politechnika Warszawska), Wkład  Polaków w rozwój statystyki matematycznej i aplikacyjnej,  godz. 11.15 – 11.30
 • Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Rozwój i osiągnięcia w biometrii,  godz. 11.30 – 11.45
 • Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rozwój polskiej myśli statystycznej w naukach ekonomicznych,  godz. 11.45 – 12.00
 • Janusz Witkowski, Tadeusz Walczak, Jan Berger (Główny Urząd Statystyczny), Statystyka publiczna – rozwój historyczny i aktualne wyzwania,  godz. 12.00 – 12.15
 1. Prezentacja wydawnictw okolicznościowych -  Ewa Kowalka,  godz. 12.15 – 12.25

Uroczyste otwarcie wystawy ”Polskie Towarzystwo Statystyczne w latach 1912 – 2012”

Uroczyste otwarcie wystawy „Statystyka w Wielkopolsce”

 1. Uroczyste wręczenie nagród laureatom wielkopolskiego konkursu „Statystyka mnie dotyka”  godz. 12.25 – 12.50

 

Sesja plenarna 2

Rozwój polskiej myśli statystycznej

18 kwietnia 2012 r. godz. 14.35 – 16.05

Aula Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Przewodniczący Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki)

 1. Wybitni polscy statystycy
  • Teresa Ledwina (Instytut Matematyczny PAN), Jerzy Neyman (1894-1981) - referat zaproszony,  godz. 14.35 – 14.55
  • Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jan Czekanowski (1882 - 1965) - referat zaproszony,  godz. 14.55 – 15.15
 1. Stanisława Bartosiewicz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Elżbieta Stańczyk (Urząd Statystyczny we Wrocławiu), Trochę o społeczno-ekonomicznej historii Polski w latach 1918-2010 (na podstawie badań GUS-u),  godz. 15.15 – 15.35
 2. Jan Kordos (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska
  w Warszawie), Współzależność pomiędzy rozwojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce,  godz. 15.35 – 15.55
 3. Dyskusja  godz. 15.55 – 16.05

 

 

Panel dyskusyjny

Przyszłość statystyki

18 kwietnia 2012 r. godz. 16.30 – 18.00

Aula Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Przewodniczący  Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Powołanie zespołu ds. Uchwały Kongresu Statystyki Polskiej,  wprowadzenie do dyskusji,  godz. 16.30 – 16.45

Janina Jóźwiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Statystyka ludności,  godz. 16.45 – 16.50

Janusz Witkowski (Główny Urząd Statystyczny), Statystyka społeczna,  godz. 16.50 – 16.55

Tomasz Panek  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Statystyka społeczna,  godz. 16.55 – 17.00

Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski), Statystyka gospodarcza,  godz. 17.00 – 17.05

Jan Paradysz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Statystyka regionalna,  godz. 17.05 – 17.10

Jerzy Andrzej Moczko (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Statystyka zdrowia,  godz. 17.10 – 17.15

Mirosław Szreder (Uniwersytet Gdański), Dane statystyczne,  godz. 17.15 – 17.20

Jacek Koronacki (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa), Metodologia badań statystycznych,  godz. 17.20 – 17.25

Dyskusja   godz. 17.25 – 18.00

 

UROCZYSTE POSIEDZENIE RADY GŁÓWNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO    

 

19 kwietnia 2012 r. godz. 8.30 – 9.30

AULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

 

 

Statystyka w biznesie – wymiar praktyczny

19 kwietnia 2012 r. godz. 8.30 – 9.30

 

sala 407, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Paweł Chlebicki (ESRI Polska), "ArcGIS jako nieocenione narzędzie wspierające planowanie biznesu"
 2. Łukasz Kociuba (SAS Institute), „Kompleksowe środowisko realizacji analiz statystycznych”
 3. Marcin Grabowski (AMS SA) "Praktyczne zastosowanie modelowania statystycznego w narzędziach biznesowych na przykładzie aplikacji AMS Metrics".
 4. Dominik Zalewski (genijusz), „Mobile Agenda jako nowoczesne narzędzie dla konferencji”
       

 

Sesje paralelne:

 

Historia i rozwój polskiej statystyki     

19 kwietnia 2012 r. godz. 9.50 – 11.20

sala 418, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Okoliczności powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego  w Krakowie i jego pierwszy Prezes – referat zaproszony
 2. Bożena Łazowska (Centralna Biblioteka Statystyczna), Władysław Bortkiewicz (7 VIII 1868 - 15 II 1931)
 3. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku), Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich do końca epoki przedprzemysłowej – mity i prawda – referat zaproszony
 4. Witold Zdaniewicz (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w  Warszawie), Wkład Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w polską statystykę publiczną 

 

 

Statystyka matematyczna 1

19 kwietnia 2012 r. godz. 9.50 – 11.20     

sala 236, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Tadeusz Bednarski  (Uniwersytet Wrocławski), Statystyczna analiza przyczyn obciążoności próby w badaniach sondażowych rynku pracy – referat zaproszony
 2. Wioletta Grzenda (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Bayesowski  semiparametryczny model Coxa w badaniu determinant pozostawania bez pracy osób młodych
 3. Jan W. Owsiński (Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie), Optymalny podział rozkładu empirycznego ( i kilka problemów z tym związanych)

 

Statystyka matematyczna 2

19 kwietnia 2012 r. godz. 15.30 – 17.00     

sala 236, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Jana Jureckova (Charles University in Prague), Regression quantiles and their two-step modifications
 2. Daniel Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Głębia położenia – rozrzutu
  w odpornej analizie strumienia danych ekonomicznych
 3. Paweł Kobus (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Podejście bayesowskie do estymacji rozkładów cech wybranych jednostek zbiorowości z wykorzystaniem danych zagregowanych

 

Statystyka matematyczna 3

20 kwietnia 2012 r. godz. 9.00 – 10.30     

sala 0011, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Jacek Koronacki (Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie), Analiza danych
  o dużym wymiarze w przypadku małej liczności próby – referat zaproszony
 2. Tomasz Górecki, Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wersja jądrowa funkcjonalnych składowych głównych
 3. Bronisław Ceranka, Małgorzata Graczyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Estymacja całkowitej masy obiektów w układach wagowych

 

Statystyka matematyczna 4

20 kwietnia 2012 r. godz. 14.30 – 16.00     

sala 0011, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Zbigniew Szkutnik (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Algorytm EM i jego modyfikacje – referat zaproszony
 2. Jan Mielniczuk (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Politechnika Warszawska), Małgorzata Wojtyś (Politechnika Warszawska), Postselekcyjna estymacja gęstości gradacyjnej
 3. Teresa Ledwina, Grzegorz Wyłupek (Instytut Matematyczny PAN, Oddział Wrocław), Test dla dwóch prób przy jednostronnych alternatywach

 

Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów 1

English language session     

19 kwietnia 2012 r. godz. 9.50 – 11.20

AULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Malay Ghosh (University of Florida), Finite population sampling: a model-design synthesis 
  - invited paper
 2. Ray Chambers, Gunky Kim (Wollongong University), Regression analysis using data obtained by probability linking of multiple data sources  - invited paper
 3. Imbi Traat (University of Tartu), Domain Estimators Calibrated on Reference Survey

 

Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów 2

English language session  

19 kwietnia 2012 r. godz. 17.30 –19.00

sala 407, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Li-Chun Zhang (Statistics Norway), Micro calibration for data integration - invited paper
 2. Janusz L. Wywiał (Katowice University of Economics), Estimation of population mean on the basis of a simple sample ordered by auxiliary variable
 3. Wojciech Gamrot (Katowice University of Economics), On empirical inclusion probabilities
 4. Konrad Furmańczyk, Stanisław Jaworski (Medical University of Warsaw, Warsaw University of Life Sciences), Change point detection in a sequence of independent observations

 

Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów 3

English language session

20 kwietnia 2012 r. godz. 11.00 – 12.30     

sala 407, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Lorenzo Fattorini (University of Siena), Design-Based Inference on Ecological Diversity  - invited paper
 2. Tomasz Żądło (Katowice University of Economics), On prediction of totals for spatially correlated domains
 3. Tomasz Klimanek (Poznan University of Economics, Statistical Office in Poznan), Using indirect estimation with spatial autocorrelation in social surveys in Poland
 4. Tomasz Józefowski (Statistical Office in Poznan), Using a SPREE estimator to estimate the number of unemployed across subregions

 

 

 

Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów 4

English language session

20 kwietnia 2012 r. godz. 14.30 – 16.00     

AULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Jean-Claude Deville, Daniel Bonnéry, Guillaume Chauvet (ENSAE), Neyman type optimality for marginal quota sampling - invited paper
 2. Sara Franceschi (University of Tuscia), Lorenzo Fattorini (Università di Siena), Daniela Maffei (Università di Firenze), Design-based treatment of unit nonresponse by the calibration approach
 3. Marcin Szymkowiak (Poznan University of Economics), Construction of calibration estimators of total for different distance measures 

 

Statystyka ludności 1    

English language session

19 kwietnia 2012 r. godz. 15.30 – 17.00

sala 418, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Nico Keilman (University of Oslo), Challenges for statistics on households and families - invited paper
 2. Irena E. Kotowska (Warsaw School of Economics), Evolving population structures and their relevance for demographic and social change - invited paper
 3. Marta Styrc, Anna Matysiak (Warsaw School of Economics), Socioeconomic status and marital stability

 

Statystyka ludności 2    

English language session

20 kwietnia 2012 r. godz. 16.30 – 18.00

sala 418, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Francesco Billari (Bocconi University, Milan), Challenges for new methods in demographic analysis (tentative) - invited paper
 2. Ewa Frątczak (Warsaw School of Economics), Tradition and modernity in the modeling
  of demographic events and processes. From J. Graunt’s life tables, Lexis Diagram
  to longitudinal models with fixed and random effects.
 3. Marek Kupiszewski (Central European Forum for Migration and Population Research),
  What drives population change? - invited paper

 

Statystyka ludności 3

19 kwietnia 2012 r. godz. 17.30 – 19.00     

sala 418, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Elżbieta Gołata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Spis ludności i prawda
 2. Lucyna Nowak (Główny Urząd Statystyczny), Rozwój badań statystycznych w obszarze demografii i migracji
 3. Wiktoria Wróblewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Zmiany maksymalnego trwania życia i długowieczność – wyzwania dla statystyki
 4. Jerzy T. Kowaleski, Anna Majdzińska  (Uniwersytet Łódzki), Starzenie się populacji krajów  UE - nieodległa przeszłość i prognoza
 5. Jadwiga Borucka, Joanna Romaniuk, Ewa Frątczak (Szkoła Główna Handlowa
  w Warszawie) Trwałość pierwszych związków (małżeństw i kohabitacji) w kohortach urodzeniowych 1950-1970

 

Statystyka społeczna 1     

English language session

19 kwietnia 2012 r. godz. 9.50 – 11.20

sala 407, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Achille Lemmi (Siena Univer­sity, Dipartimento di Economia Politica) Dimensions of Poverty. Theory, Models and New Perspec­tives - invited paper
 2. Anna Szukiełojć-Bieńkuńska (Central Statistical Office), Measurement of Poverty and Social Exclusion in the Polish Public Statistics
 3. Stanisław Maciej Kot (Gdansk University of Technology), Stochastic Equivalence Scales for Poland
 4. Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak (University of Opole) Determinants of Level and Structure  Diversification of Households' Consumption in Poland

 

Statystyka społeczna 2

19 kwietnia 2012 r. godz. 15.30 – 17.00     

sala 407, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Walenty Ostasiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jakość życia jako przedmiot badań statystycznych – referat zaproszony
 2. Jolanta Perek-Białas (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński
  w Krakowie), Sytuacja starszych generacji w Europie Środkowo-Wschodniej na podstawie danych EU-SILC
 3. Anna Szukiełojć-Bieńkuńska (Główny Urząd Statystyczny), Jakość życia w badaniach GUS
 4. Krzysztof Szwarc (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Poziom życia ludności
  a zróżnicowanie sytuacji demograficznej w powiatach województwa wielkopolskiego

 

Statystyka społeczna 3                     

English language session

20 kwietnia 2012 r. godz. 9.00 – 10.30

sala 407, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Anne Valia Goujon, Ramon Bauer, Samir K.C.,  Michaela Potančoková (Vienna Institute of Demography (VID) of the Austrian Academy of Sciences), The Human Capital Puzzle: Why It Is so Hard to Find Good Data on Educational Attainment? - invited paper
 2. Marcin Stonawski (Cracow University of Economics, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria), Human Capital and Population Ageing in Poland
 3. Agnieszka Chłoń-Domińczak (Warsaw School of Economics), The use of indicators in education in the context of development of evidence-based social policy
 4. Dominik Rozkrut (Statistical Office in Szczecin), Differentiation of innovation strategies

 

Statystyka społeczna 4

20 kwietnia 2012 r. godz. 14.30 – 16.00     

sala 407, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Urszula Sztanderska (Uniwersytet Warszaw­ski), Polska statystyka publiczna jako inspiracja
  i bariera rozwoju badań rynku pracy – referat zaproszony
 2. Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Wpływ aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na sytuację ekonomiczną ich gospodarstw domowych
 3. Dominik Śliwicki (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Czynniki determinujące poziom wynagrodzenia. Analiza ekonometryczna
 4. Aleksandra Matuszewska-Janica (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Statystyczna analiza nierówności w płacach kobiet i mężczyzn w Polsce na tle Unii Europejskiej w odniesieniu do wieku, wielkości przedsiębiorstwa i grupy zawodowej

 

Statystyka gospodarcza 1           

19 kwietnia 2012 r. godz. 9.50 – 11.20     

sala 408, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Włodzimierz  Siwiński (Uniwersytet Warszawski, Akademia L. Koźmińskiego), Statystyczny obraz kryzysu gospodarczego 2008 - 2010 – referat zaproszony
 2. Eugeniusz Gatnar (Narodowy Bank Polski), Rola NBP w systemie statystyki publicznej
  w Polsce
 3. Barbara Pawełek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),  Badanie przydatności wyników testu koniunktury GUS do prognozowania krótkoterminowego zmian aktywności gospodarczej w Polsce na podstawie modelu wektorowej autoregresji
 4. Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych dla makroekonomicznych ocen w gospodarce

 

Statystyka gospodarcza 2           

19 kwietnia 2012 r. godz. 15.30 – 17.00     

sala 408, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Barbara Liberda  (Uniwersytet Warszawski),  Rachunki generacyjne metodą pomiaru bogactwa kolejnych pokoleń – referat zaproszony
 2. Krzysztof Malaga (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Dylematy współczesnej statystyki wzrostu gospodarczego
 3. Stanisław Lewiński vel Iwański, Zofia Wilimowska (Politechnika Wrocławska), Struktura finansowa polskich przedsiębiorstw a modelowanie statystyczne
 4. Maria Parlińska, Robert Babiak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Screening and Risks of Information Asymmetry

 

Statystyka gospodarcza 3           

19 kwietnia 2012 r. godz. 17.30 – 19.00     

sala 408, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Elżbieta Mączyńska (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), Statystyka jako źródło danych w badaniach naukowych. Dylematy i niedostosowania - referat zaproszony
 2. Monika Natkowska, Jacek Kowalewski (Urząd Statystyczny w Poznaniu), Wykorzystanie mapy statystyki krótkookresowej w procesie organizacji badań przedsiębiorstw prowadzonych przez statystykę publiczną
 3. Grażyna Dehnel (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Estymacja pośrednia w statystyce przedsiębiorstw
 4. Aneta Ptak-Chmielewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Uwarunkowania rynku przedsiębiorstw w Polsce. Statystyka przeżywalności firm

 

Statystyka gospodarcza 4           

20 kwietnia 2012 r. godz. 11.00 – 12.30       

sala 408, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Andrzej P. Wiatrak (Uniwersytet Warszawski), Aktualne problemy statystyki rolniczej – referat zaproszony
 2. Renata Bielak (Główny Urząd Statystyczny), Rola statystyki w procesie kształtowania polityk rozwoju – priorytety i wyzwania
 3. Grzegorz Kowalewski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Metodologia ankietowych badań koniunktury gospodarczej
 4. Sergiy Gerasymenko (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy
  w Chorzowie), Olena Chupryna (Narodowy Uniwersytet Karazina w Charkowie), Optymizacja spisu wskaźników dla oceny porównawczej obiektów socjalno-ekonomicznych

 

Statystyka regionalna 1              

20 kwietnia 2012 r. godz. 9.00 – 10.30       

sala 408, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Jan Paradysz (Centrum Staty­styki  Regionalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
  Staty­styka regionalna: stan, problemy i kierunki rozwoju – referat zaproszony
 2. Dominika Rogalińska  (Główny Urząd Statystyczny), Wyzwania statystyki regionalnej na tle debaty o polityce spójności
 3. Danuta Strahl, Małgorzata Markowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Możliwości oceny innowacyjności regionów szczebla NUTS 2 w świetle zasobów informacyjnych Eurostatu
 4. Ewa Kamińska-Gawryluk (Urząd Statystyczny w Białymstoku), Zróżnicowania regionalne
  w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

 

Statystyka regionalna 2              

20 kwietnia 2012 r. godz. 11.00 – 12.30       

sala 408, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Tadeusz Borys (Uniwersytet Ekono­miczny we Wrocławiu), Tomasz Potkański (Związek Miast Polskich), Monitorowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
 2. Dorota Doniec (Urząd Statystyczny w  Katowi­cach), Rachunki regionalne
 3. Bartosz Bartniczak (Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny
  we Wrocławiu), Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju w ramach Banku Danych Lokalnych
 4. Dorota Wyszkowska (Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Statystyczny w Białymstoku),  Statystyka regionalna jako instrument wsparcia rozwoju polskich województw
 5. Jacek Batóg, Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz (Uniwersytet Szczeciński), Katarzyna Wawrzyniak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Statystyczny system monitoringu stopnia realizacji strategii rozwoju miasta

 

Statystyka regionalna 3              

20 kwietnia 2012 r. godz. 14.30 – 16.00       

sala 408, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Janusz Dygaszewicz, Magdalena Janczur-Knapek, Amelia Wardzińska-Sharif (Główny Urząd Statystyczny), Spisy powszechne  PSR 2010 i NSP 2011 oraz systemy informacji geograficznej w statystyce publicznej
 2. Paweł Chlebicki, (ESRI Polska), ArcGIS jako potężne narzędzie do wizualizacji i analizy danych statystycznych
 3. Sylwia Filas-Przybył, Maciej Kaźmierczak Dorota Stachowiak (Urząd Statystyczny
  w Poznaniu), Wykorzystanie danych ze źródeł administracyjnych w statystyce miast
 4. Robert Buciak,  Marek Pieniążek (Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Warszawski), Klasyfikacja przestrzenna obszarów wiejskich w Polsce
 5. Roma Ryś-Jurek  (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Zróżnicowanie regionalne produkcji rolniczej w krajach UE-27

 

Analiza i klasyfikacja danych 1     

English language session

19 kwietnia 2012 r. godz. 15.30 – 17.00

AULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Reinhold Decker (Universität Bielefeld), Model-based analysis of online consumer reviews – methods and applications - invited paper
 2. Patrick Groenen (Erasmus University Rotterdam), The support vector machine as a powerful tool for binary classification - invited paper
 3.  Andrzej Sokołowski (Cracow University of Economics), Beata Basiura (AGH University of Science and Technology in Cracow) – Ward’s agglomerative method

 

Analiza i klasyfikacja danych 2    

English language session

19 kwietnia 2012 r. godz. 17.30 – 19.00

AULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Wojtek Krzanowski (University of Exeter), Classification: some old principles applied to new problems - invited paper
 2. Justyna Wilk (Wrocław University of Economics), Symbolic approach in regional analyses
 3. Marcin Pełka (Wrocław University of Economics), Ensemble approach for clustering of interval-valued symbolic data
 4. Justyna Brzezińska (Katowice University of Economics), Independence analysis of nominal data with the use of log-linear models in R

 

Analiza i klasyfikacja danych 3 

20 kwietnia 2012 r. godz. 9.00 – 10.30      

AULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Dorota Rozmus (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Podejście zagregowane
  w taksonomii
 2. Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego
 3. Kamila Migdał-Najman (Uniwersytet Gdański), Konstrukcja hybrydowej, samouczącej się sieci neuronowej typu SOM-GNG
 4. Krzysztof Najman (Uniwersytet Gdański), Sieci samouczące się w analizie skupień
 5. Piotr Krasucki (Instytut Spraw Publicznych), Władysław Wiesław Łagodziński (Polskie Towarzystwo Statystyczne), Zintegrowany system danych statystycznych z ochrony zdrowia – niezbędne minimum

 

Analiza i klasyfikacja danych 4 

20 kwietnia 2012 r. godz. 11.00 – 12.30      

AULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Małgorzata Markowska, Bartłomiej Jefmański (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ocena dynamiki i kierunku zmian rozwoju inteligentnej specjalizacji regionów europejskich
  z zastosowaniem klasyfikacji rozmytej
 2. Katarzyna Kopczewska (Uniwersytet Warszawski), Regiony w przestrzeni. Czy lokalizacja
  i dostępność mają znaczenie dla rozwoju gospodarczo-społecznego?
 3. Robert Pietrzykowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wykorzystanie regresji kwantylowej w analizach przestrzennych cen ziemi rolniczej
 4. Marzena Piotrowska-Trybull, Stanisław Sirko (Akademia Obrony Narodowej), Wpływ jednostki wojskowej na rozwój gminy
 5. Joanna Zyprych-Walczak, Alicja Szabelska, Idzi Siatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy
  w Poznaniu), Metody selekcji genów uwzględniające korelację pomiędzy genami

 

Dane statystyczne 1      

19 kwietnia 2012 r. godz. 17.30 – 19.00      

sala 236, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Jan Zawadzki, Maria Szumksta-Zawadzka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), O metodach prognozowania brakujących danych  w  szeregach czasowych
  z wahaniami okresowymi (sezonowymi)
 2. Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka (Uniwersytet Łódzki), Statystyka przestrzenna
  – metody i zastosowania
 3. Ewa-Zofia Frątczak, Adam Korczyński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),  Tradycja
  i współczesność w metodach imputacji danych. Przegląd teorii – wybrane przykłady zastosowań
 4. Artur Mikulec, Aleksandra Kupis - Fijałkowska (Uniwersytet Łódzki), Empiryczna analiza efektywności kryterium Mojeny i Wisharta w analizie skupień
 5. Cezary Głowiński, Kamil Konikiewicz (SAS Institute sp. z o.o.), Wykorzystanie sieci społecznych w modelowaniu zachowań klientów firm telekomunikacyjnych

 

 

 

Dane statystyczne 2      

20 kwietnia 2012 r. godz. 11.00 – 12.30      

sala 0011, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Grażyna Trzpiot, Agnieszka Orwat-Acedańska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kasyfikacja funduszy inwestycyjnych ze względu na styl zarządzania – podejście regresji kwantylowej
 2. Tadeusz Kufel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Marcin Błażejowski, Paweł Kufel (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Budowa banków danych jako podstawa analiz statystyczno-ekonometrycznych w oprogramowaniu GRETL
 3. Zbigniew Augustyniak, (Urząd Statystyczny w Poznaniu), Prezentacja danych statystycznych
  w wersji on-line jako element realizacji projektu SISP
 4. Arleta Olbrot-Brzezińska (Urząd Statystyczny w Poznaniu), Społeczne funkcje informacji statystycznej i odpowiedzialność statystyki publicznej
 5. Katarzyna Wawrzyniak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),  Ocena stopnia realizacji celów głównych Strategii Rozwoju Kraju według województw
  z wykorzystaniem analizy korespondencji

 

Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej     

20 kwietnia 2012 r. godz. 14.30 – 16.00   

sala 418, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Rusłan Motoryn (Ukraiński Państwowy Uniwersytet Finansów i Handlu Międzynarodowego
  w Kijowie, Politechnika Lubelska), Iryna Motoryna (Akademia Zarządzania Finansami
  w Kijowe), Tetiana Motoryna (Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenko), Porównanie wskaźników wykorzystania oszczędności gospodarstw domowych Ukrainy i Polski
 2. Andrzej Młodak (Urząd Statystyczny w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu), Modernizacja statystyki działalności gospodarczej w wymiarze paneuropejskim
 3. Karol Andrzejczak (Politechnika Poznańska), Ewolucja i granica wzrostu wskaźnika nasycenia samochodami osobowymi w skali globalnej i w Polsce
 4. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ocena wykorzystania środków z europejskiego funduszu społecznego
  w poszczególnych regionach Polski w obecnym okresie programowania

 

Statystyka zdrowia        

20 kwietnia 2012 r. godz. 9.00 – 10.30      

sala 418, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Agnieszka Dyzmann-Sroka, Andrzej Roszak, Maciej Trojanowski (Wielkopolskie Centrum Onkologii), Jerzy Moczko (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Metody podniesienia jakości danych rejestrów nowotworów złośliwych
 2. Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie), Nowotwory złośliwe w Polsce jako problem zdrowia publicznego. Współczesne narzędzia do mierzenia zjawiska
 3. Barbara Kołodziejczak, Magdalena Roszak (Uniwersytet Medyczny
  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Rapid e-learning w biostatystyce
 4. Magdalena Roszak, Barbara Kołodziejczak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), E-ewaluacja wiedzy statystycznej studentów medycyny
 5. Anna Wierzbicka (Uniwersytet Łódzki), Analiza taksonomiczna stanu zdrowia publicznego Polski na tle wybranych krajów europejskich

 

 

 

 

Statystyka sportu i turystyki     

20 kwietnia 2012 r. godz. 16.30 – 18.00      

sala 0011, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Ryszard Walaszczyk (Minister­stwo Sportu i Turystyki), System Informacji Sportowej – referat zaproszony
 2. Barbara Liberda  (Uniwersytet Warszawski),  Łucja Tomaszewicz, Iwona Świeczewska (Uniwersytet Łódzki), Metodologia rachunków satelitarnych na podstawie rachunku satelitarnego sportu dla Polski  
 3. Iwona Bąk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce
 4. Marcin Błażejowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Algorytmy modelowania
  i prognozowania na przykładzie rynku turystycznego

 

Klasyfikacje i standardy    

English language session

20 kwietnia 2012 r. godz. 16.30 – 18.00

sala 408, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
 1. Włodzimierz Okrasa (Central Statistical Office, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw), Statistics and sociology: Mutually-supportive development from the perspective of interdisciplinarisation of social research
 2. Èva Laczka (Hungarian Central Statistical Office), The role of Population and Housing and Agricultural Censuses in the national statistical systems
 3. Grzegorz Krzykowski, Marcin Kalinowski (Gdansk School of Banking), Selection and screening of data as a key element of statistical research on the financial markets

 

Wnioskowanie statystyczne    

20 kwietnia 2012 r. godz. 16.30 – 18.00      

AULA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Mirosław Krzyśko, Łukasz Waszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jądrowe korelacje kanoniczne
 2. Grzegorz Kończak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wnioskowanie statystyczne dla danych w wielowymiarowych tablicach wielodzielczych
 3. Joanna Kisielińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej i wariancji
 4. Ewa Meller (Urząd Statystyczny w Poznaniu), Estymacja dla małych obszarów dla wybranych charakterystyk rynku pracy 
 5. Łukasz Wawrowski (Urząd Statystyczny w Poznaniu), Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów

 

Analiza rozwoju gospodarczego i społecznego

20 kwietnia 2012 r. godz. 16.30 – 18.00  

sala 407, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Elżbieta Stańczyk (Urząd Statystyczny we Wrocławiu), Kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych w świetle danych GUS. Międzywojewódzka analiza porównawcza
 2. Józef Hozer, Marta Hozer-Koćmiel (Uniwersytet Szczeciński), Quantum satis dla firm
  w Polsce w 2012 roku
 3. Janusz Kornecki, Piotr Cmela (Urząd Statystyczny w Łodzi), Strategiczne dylematy wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Polsce
 4. Rafał Nowakowski (Urząd Statystyczny we Wrocławiu), Wybory samorządowe na przykładzie stolic regionów dolnośląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego – 20 lat doświadczeń
 5. Jacek Białek (Uniwersytet Łódzki), Szczególny przypadek pewnej ogólnej formuły indeksu cen

 

 

 

SESJA PLAKATOWA       

19 kwietnia 2012 r. godz. 17.00 – 17.30  

Hol II piętro, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Beata Bal-Domańska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, WGRiT w Jeleniej Górze), Convergence processes modelling of the European regional space
 2. Maciej Beręsewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Internetowe źródła danych
  w świetle spisu powszechnego na przykładzie rynku nieruchomości w Poznaniu
 3. Anna Błaczkowska (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu),  Alicja Grześkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Uwarunkowania demograficzno-gospodarcze procesu kształcenia gimnazjalnego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w latach 2003-2010
 4. Hanna Dudek, Joanna Landmesser (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Satysfakcja z osiąganych dochodów a względna deprywacja
 5. Alicja Ganczarek-Gamrot  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wielowymiarowe modele FIGARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elektrycznej
 6. Hanna Gruchociak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce
 7. Marta Małecka (Uniwersytet Łódzki), Ocena wariancji estymatorów wartości narażonej
  na ryzyko (VaR)
 8. Magdalena Okupniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Zastosowanie analizy wewnątrz- i między-blokowej w statystyce gospodarczej
 9. Dariusz Parys (Uniwersytet Łódzki), Uwagi o zastosowaniach testowania wielokrotnego
  w naukach ekonomicznych
 10. Elżbieta Paszko, Anna Maria Jurek (Uniwersytet Łódzki), Application of TQM - Total Quality Management in process of improvement teaching methods
 11. Agnieszka Pobłocka (Uniwersytet Gdański), Polski rynek ubezpieczeń w latach 1991-2010
 12. Wojciech Roszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wykorzystanie metod masowej imputacji do integracji baz danych pochodzących z różnych źródeł
 13. Danuta Rozpędowska-Matraszek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach), Ocena skuteczności funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce – analiza według grup powiatów podobnych
 14. Elżbieta Sobczak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Pracujący wg sektorów intensywności działalności B+R w krajach UE – analiza przestrzenno-strukturalna
 15. Agnieszka Stanimir (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Zróżnicowane techniki prezentacji zmiennych niemetrycznych
 16. Marta Styrc (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Czynniki wpływające na stabilność pierwszych małżeństw w Polsce
Polskie Towarzystwo Statystyczne, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, telefon 22 6083274, fax 22 6083187