Organizatorzy

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Prezydent.PL

Sesje

ikonka Ramowy Program Kongresu według sesjiPoznań 18 – 20 kwietnia 2012 r.

18 kwietnia 2012 r. – AULA  UNIWERSYTETU  IM.  ADAMA  MICKIEWICZA  W  POZNANIU

 9.00  – 10.30

Sesja jubileuszowa,   przewodniczący: Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)    

Wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego

Wystąpienia przedstawicieli organizatorów Kongresu

 • Janusza Witkowskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
 • Mariana Goryni, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  
 • Czesława Domańskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego 
 • Jacka Kowalewskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

Odczytanie listu Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wystąpienie Marka Ratajczaka, Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wystąpienie Romana Słowińskiego, Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Wystąpienie Eugeniusza Gatnara, Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Wystąpienia przedstawicieli władz miasta i regionu

 • Piotra Florka, Wojewody Wielkopolskiego 
 • Tomasza Bugajskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 • Tomasza Kaysera, Wiceprezydenta Miasta Poznania 

Wystąpienie przedstawicieli międzynarodowych organizacji naukowych i instytucji statystycznych

 • Marie Bohata, Zastępcy Dyrektora Generalnego Eurostatu 
 • Raymond Chambers, Prezydenta  International Association of Survey Statisticians

Odczytanie listów gratulacyjnych – Andrzej Sokołowski

 

10.30 - 11.00

Przerwa kawowa   /  Konferencja prasowa

11.00 – 12.50

Sesja plenarna 1 - Rozwój polskiej myśli statystycznej      

Prezentacja osiągnięć polskiej statystyki, organizator Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Walenty Ostasiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rozwój myśli statystycznej w Polsce

Jan Mielniczuk (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Politechnika Warszawska), Wkład Polaków w rozwój statystyki matematycznej i aplikacyjnej

Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Rozwój i osiągnięcia w biometrii

Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rozwój polskiej myśli statystycznej w naukach ekonomicznych

Janusz Witkowski, Tadeusz Walczak, Jan Berger (Główny Urząd Statystyczny), Statystyka publiczna – rozwój historyczny i aktualne wyzwania

Prezentacja wydawnictw okolicznościowych –  Ewa Kowalka

Uroczyste otwarcie wystawy ”Polskie Towarzystwo Statystyczne w latach 1912 – 2012”

 

Uroczyste otwarcie wystawy „Statystyka w Wielkopolsce”

Uroczyste wręczenie nagród laureatom wielkopolskiego konkursu „Statystyka mnie dotyka”

 

   

 

12.50 - 14.35

Lunch

14.35 – 16.05

 

Sesja plenarna 2 - Rozwój polskiej myśli statystycznej,  przewodniczący: Czesław Domański  (Uniwersytet Łódzki)    

 1. Wybitni polscy statystycy

Teresa Ledwina (Instytut Matematyczny PAN), Jerzy Neyman (1894-1981) - referat zaproszony

Mirosław Krzyśko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jan Czekanowski (1882 - 1965) - referat zaproszony

 1. Stanisława Bartosiewicz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Stańczyk Elżbieta (Urząd Statystyczny we Wrocławiu),

Trochę o społeczno-ekonomicznej historii Polski w latach 1918-2010 (na podstawie badań GUS-u)

 1. Jan Kordos (Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Współzależność pomiędzy rozwojem teorii i praktyki badań reprezentacyjnych w Polsce
   

16.05 – 16.30

Przerwa kawowa

16.30 – 18.00

Panel dyskusyjny: Przyszłość statystyki, organizator: Tadeusz Caliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Janina Jóźwiak

(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Statystyka ludności

Janusz Witkowski

(Główny Urząd Statystyczny)

Statystyka społeczna

Tomasz Panek

(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Statystyka społeczna

Jerzy Wilkin

(Uniwersytet Warszawski)

Statystyka gospodarcza

Jan Paradysz

(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Statystyka regionalna  

Jerzy Andrzej Moczko

(Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Statystyka zdrowia

Mirosław Szreder

(Uniwersytet Gdański)

Dane statystyczne

Jacek Koronacki

(Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa)

Metodologia badań statystycznych

 

18.00 – 18.30

Przerwa kawowa

18.30 – 20.00

Koncert Jubileuszowy „Piękne Głosy, Piękne Melodie”

20.00

Koktajl

19 kwietnia 2012 r. – UNIWERSYTET  EKONOMICZNY  W  POZNANIU

  8.30  –   9.30

Uroczyste posiedzenie Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Statystyka w biznesie – wymiar praktyczny

 1. Paweł Chlebicki (ESRI Polska), "ArcGIS jako nieocenione narzędzie wspierające planowanie biznesu"
 2. Łukasz Kociuba (SAS Institute), „Kompleksowe środowisko realizacji analiz statystycznych”
 3. Marcin Grabowski (AMS SA) "Praktyczne zastosowanie modelowania statystycznego w narzędziach biznesowych na przykładzie aplikacji AMS Metrics".
 4. Dominik Zalewski (genijusz), „Mobile Agenda jako nowoczesne narzędzie dla konferencji”

  9.30  –   9.50

Przerwa kawowa

  9.50  –  11.20

1.1. AULA

Metoda reprezentacyjna  i statystyka małych obszarów (1)

1.2. sala 407

Statystyka społeczna   (1)

1.3. sala 418

Sesja historyczna

1.4. sala 408

Statystyka gospodarcza (1)

1.5. sala 236

Statystyka matematyczna (1)

12.00  –  14.00

Spacer po Starym Mieście „Poznańskie Koziołki”

14.00  –  15.30

Lunch

15.30  –  17.00

2.1. AULA

Analiza i klasyfikacja danych (1)

2.2. sala 407

Statystyka społeczna  (2)

2.3. sala 418

Statystyka ludności  (1)

2.4. sala 408

Statystyka gospodarcza (2)

2.5. sala 236

Statystyka matematyczna (2)

17.00  –  17.30

Przerwa kawowa – Sesja plakatowa

17.30  –  19.00

3.1. AULA

Analiza i klasyfikacja danych   (2)

3.2. sala 407

Metoda reprezentacyjna
 i statystyka małych obszarów  (2)

3.3. sala 418

Statystyka ludności  (3)

3.4. sala 408

Statystyka gospodarcza (3)

3.5. sala 236

Dane statystyczne (1)

19.30

Uroczysta kolacja

20 kwietnia 2012 r. – UNIWERSYTET  EKONOMICZNY  W  POZNANIU

  9.00 – 10.30

4.1. AULA

Analiza i klasyfikacja danych  (3)

4.2. sala 407

Statystyka społeczna  (3)

4.3. sala 418

Statystyka zdrowia

 

4.4. sala 408

Statystyka regionalna  (1)

4.5. sala 0011

Statystyka matematyczna (3)

10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.30

5.1. AULA

Analiza i klasyfikacja danych (4)

5.2. sala 407

Metoda reprezentacyjna
i statystyka małych obszarów (3)

5.3. sala 418

Statystyka gospodarcza  (4)

5.4. sala 408

 Statystyka regionalna  (2)

5.5. sala 0011

Dane statystyczne  (2)

12.30 – 14.30

Lunch

14.30 – 16.00

6.1. AULA

Metoda reprezentacyjna
i statystyka małych obszarów (4)

6.2. sala 407

Statystyka społeczna   (4)

6.3. sala 418

Polska - Ukraina

6.4. sala 408

Statystyka regionalna  (3)

6.5. sala 0011

Statystyka matematyczna (4)

16.00 – 16.30

Przerwa kawowa

16.30 – 18.00

7.1. AULA

Wnioskowanie statystyczne

7.2.  sala 407

Analiza rozwoju gospodarczego

i społecznego

7.3. sala 418

Statystyka ludności   (2)

7.4. sala 408

Klasyfikacje  i standardy

7.5. sala 0011

Statystyka sportu  i turystyki

18.00-19.00

Zamknięcie obrad Kongresu Statystyki Polskiej

 

Uwagi:
Obrady pierwszego dnia Kongresu będą tłumaczone na język angielski.
W drugim i trzecim dniu Kongresu sesje odbywać się będą w języku polskim lub angielskim.
Sesje w języku angielskim zaznaczono kolorem czerwonym.

Polskie Towarzystwo Statystyczne, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, telefon 22 6083274, fax 22 6083187