Organizatorzy

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Prezydent.PL

Strona główna

W dniach 18-20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu odbył się Kongres Statystyki Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Jego współorganizatorami byli: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

PTSPolskie Towarzystwo Statystyczne (PTS) jest organizacją skupiającą obecnie przedstawicieli służb statystyki publicznej
i środowisk akademickich, samorządu terytorialnego i gospodarczego, jednostek administracji rządowej itp., którzy są zainteresowani teorią
i praktyką badań statystycznych. Ma za sobą 100-letnią historię
i bogatą tradycję.

ISIPolskie Towarzystwo Statystyczne jest afiliowane przy Międzynarodowym Instytucie Statystycznym.

 

 

Poznań statystyką stoi
Poznań statystyką stoi

Juliusz LeoPolskie Towarzystwo Statystyczne powstało w Krakowie w 1912 r. Jego głównym celem w okresie poprzedzającym I wojnę światową było przygotowanie opracowania charakteryzującego w ujęciu statystycznym ziemie polskie od czasów najdawniejszych do momentu powstania PTS. Pierwszym prezesem PTS był Juliusz Leo , profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezydent Krakowa.

Ratusz PoznańskiPonad tysiącletnia historia Poznania sięga początków polskiej państwowości.

 

Wielkopolska myśl statystyczna nie ma aż tak odległego rodowodu, a instytucje statystyczne w Poznaniu pojawiły się na początku XX wieku.

 

Projekt edukacyjny pt.„Wydawnictwa okolicznościowe oraz wystawy związane z jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego przygotowane na Kongres Statystyki Polskiej” został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego
Polskie Towarzystwo Statystyczne, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, telefon 22 6083274, fax 22 6083187