Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podstawowe dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  38 386

  czerwiec 2019 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  8,9

  czerwiec 2019 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -0,8

  czerwiec 2019 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  65

  w 2018 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  6383,3

  październik 2019 r.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

  5,0

  październik 2019 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  5213,27

  październik 2019 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  2330,26

  lipiec 2019 r.
 • Kwota bazowa w zł

  4003,88

  2018 r.
 • Dochody budżetu państwa
  w mln zł

  192177,1

  styczeń-czerwiec 2019 r.
 • Wydatki budżetu państwa
  w mln zł

  197217,6

  styczeń-czerwiec 2019 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa
  w mln zł

  -5040,4

  styczeń-czerwiec 2019 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

  100,2

  październik 2019 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

   100,2

  wrzesień 2019 r.


 • Mieszkania oddane do użytkowania 

   110 247

  styczeń-lipiec 2019 r.
 • Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej

  100,4

  sierpień 2019 r.
 • PKB per capita w zł

  55 051

  2018 r.
 • Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  4 484

  II kwartał 2019 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,5

  2017 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w dam3

  9 434 564,1

  2018 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  321 182

  2016 r.
 
Do góry

Newsletter