Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podstawowe dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  37 582

  kwiecień 2024 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  7,0

  kwiecień 2024 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -4,0

  kwiecień 2024 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  71

  w 2023 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  6 487,7

  maj 2024 r.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

  5,0

  maj 2024 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  7 999,69

  maj 2024 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  3 906,42

  maj 2024 r.
 • Kwota bazowa w zł

  6 246,13

  2023 r.
 • Dochody budżetu państwa
  w mln zł

  214 148,3

  kwiecień 2024 r.
 • Wydatki budżetu państwa
  w mln zł

  254 003,8

  kwiecień 2024 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa
  w mln zł

  -39 855,4

  kwiecień 2024 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  (miesiąc poprzedni = 100)

  100,1

  maj 2024 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

  107,2

  styczeń-maj 2024 r.

   

 • Mieszkania oddane do użytkowania 

   78 691

  styczeń-maj 2024 r.
 • Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym

  -10,1

  czerwiec 2024 r.
 • PKB per capita w zł

  90 459

  2023 r.
 • Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  6 722

  I kwartał 2024 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,3

  koniec 2022 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w dam3

  8 971 393,4

  2022 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  331 600

  2021 r.
 

Do góry

Newsletter