Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podstawowe dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

WYBIERZ TEMAT


 • Ludność w tys. 

  37 749

  styczeń 2023 r.

 • Urodzenia żywe na 1000 ludności

  8,1

  styczeń 2023 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności

  -5,4

  styczeń 2023 r.
 • Współczynnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)

  70

  w 2022 r.
 • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.

  6 526,3

  luty 2023 r.

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

  5,5

  luty 2023 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw brutto w zł

  7 065,56

  luty 2023 r.
 • Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w zł

  2 959,21

  luty 2023 r.
 • Kwota bazowa w zł

  5 540,25

  2022 r.
 • Dochody budżetu państwa
  w mln zł

  54 542,7

  styczeń 2023 r.
 • Wydatki budżetu państwa
  w mln zł

  43 310,3

  styczeń 2023 r.
 • Wynik (saldo) budżetu państwa
  w mln zł

  11 232,3

  styczeń 2023 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  (miesiąc poprzedni = 100)

  101,2

  luty 2023 r.
 • Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej

   112,9

  styczeń-luty 2023 r.


 • Mieszkania oddane do użytkowania 

   34 082

  styczeń-luty 2023 r.
 • Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym

  -12,9

  marzec 2023 r.
 • PKB per capita w zł

  69 069

  2021 r.
 • Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w zł

  5 708

  IV kwartał 2022 r.
 • Powierzchnia obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni kraju

  32,3

  koniec 2021 r.
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w dam3

  8 844 978,0

  2021 r.
 • Całkowita emisja dwutlenku węgla w tys. ton

  317 719

  2020 r.
 
Do góry

Newsletter