Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.07.2020

Definicje
Osadzony – określenie więźnia przebywającego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, obejmujące zarówno skazanych, jak i tymczasowo aresztowanych, a także ukaranych.

Skazany to osoba fizyczna, którą sąd w postępowaniu karnym, prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia przestępstwa i wymierzył karę lub środek karny. Sprawca czynu karalnego posiada status skazanego od chwili uprawomocnienia się orzeczenia, przez całe postępowanie wykonawcze aż do zatarcia skazania.

Tymczasowo aresztowany to osoba podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, wobec której Sąd wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Celem tymczasowego aresztowania jest uchronienie postępowania karnego przed realną groźbą podejmowania przez osobę podejrzaną lub oskarżoną o przestępstwo  bezprawnych działań zmierzających do utrudnienia procesu karnego.

Ukarany to osoba której sądownie orzeczono karę w toku postępowania w sprawach o wykroczenia. Przypadku gdy ukarany nie wywiązuje się z nałożonej kary innego rodzaju, Sąd orzeka Zastępczą karę aresztu.

Młodociany — w prawie karnym to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21 roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24 roku życia (Art. 115 § 10 k.k.).

Recydywista — osoba dorosła skazana za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności lub ukarana za wykroczenia umyślne karą aresztu lub zastępczą karą aresztu, która uprzednio odbywała już takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwa lub wykroczenia.

Częstotliwość wydania: roczna
Okres obserwacji: dane roczne
Dostępny szereg czasowy: 2010-2019
Przekroje: rodzaj osadzenia, płeć, kategoria wiekowa
Wyjaśnienia metodologiczne: Stan w dniu 31 grudnia.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Dostępne formaty plików: xlsx, csv

Do góry

Newsletter