Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ofiary gwałtu i przemocy domowej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.01.2024

Częstotliwość publikacji: roczna.

Dostępny szereg czasowy: 2013-2022

Definicje pojęć: 

Zgwałcenie (z art. 197 Kodeksu Karnego) obejmuje doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego, do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności.

Przemoc w rodzinie (art. 207 Kodeksu Karnego) rozumiana jest jako znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.

Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje.

ICCS – Międzynarodowa Klasyfikacja Przestępstw dla Celów Statystycznych.

Okres obserwacji: dane roczne

Przekrój: Polska; rodzaj przestępstwa, płeć, grupy wieku

Wyjaśnienia metodologiczne: Do 2015 roku dane nie były obowiązkowo gromadzone. Odsetek ofiar gwałtu i przemocy domowej został wyliczony jako stosunek liczby pokrzywdzonych do populacji na dzień 30 czerwca danego roku kalendarzowego.

Źródło danych, zestaw danych, gestor: Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) - Komenda Główna Policji; wyniki badań - Główny Urząd Statystyczny

Dostępne formaty plików: xlsx, csv

Do góry

Newsletter